IQ Option Yokuveza Ubungozi IQ

Ngaphambi kokuthi wena (iklayenti lethu kanye / noma iklayenti elizoba khona) ufake isicelo se-akhawunti yokuhweba neNkampani bese uqala ukuhweba ezimakethe zezezimali, sicela ubuyekeze ngokucophelela uhlu olungezansi lwezingozi ngokuhlangana Nemigomo Nemibandela.

Isexwayiso Sengozi

Imikhiqizo yezezimali enikezwa yiNkampani, kufaka phakathi Izinkontileka Zomehluko (‘CFDs’) yimikhiqizo eyindida yezezimali, iningi layo engenalo usuku lokuvuthwa olubekiwe. Ngakho-ke, isikhundla seCFD sikhula ngosuku okhetha ngalo ukuvala indawo evulekile ekhona. Ukuhweba ngama-CFD kuthwala ubungozi obukhulu ngoba ithuluzi lokuphindaphinda (amandla) lingasebenza kokubili ukuzuzisa nokungancedi. Ngenxa yalokhu, kungahle kungalungeli bonke abatshalizimali ngoba ungalahlekelwa yiyo yonke imali oyitshalile. Akufanele ufake engozini imali enkulu kunalokho okulungele ukulahlekelwa yikho. Ngaphambi kokuhweba kufanele uqonde izingozi ezithintekayo futhi ucabangele izinga lakho lesipiliyoni. Kufanele ufune izeluleko ezizimele uma kunesidingo.

Isingeniso

 1. Lokhu Kudalulwa Kobungozi kuhloswe ukukwazisa ngobungozi obujwayelekile obukhona emisebenzini yokuhweba kuwebhusayithi yethu kanye nokusebenza kwama-Financial Instruments ahlinzekwa yiNkampani. Kumele wazi ukuthi lezi zingcuphe zifaka ithuba lokulahlekelwa yimali ngenkathi uhweba. Lokhu kudalulwa kunolwazi futhi akumele kuthathwe njengohlu lwazo zonke izingcuphe ezingaba khona.
 2. Ukuhweba ngamathuluzi ezimali ahlinzekwa ngale webhusayithi KUKHETHEKA KAKHULU KANYE NENGOZI EPHAKEME futhi kungahle kubandakanye ubungozi bokulahleka kwakho konke okutshalile. Imikhiqizo enikezwa yiNkampani ihlukaniswe ngamathuluzi ezezimali ayingozi kakhulu futhi awafanele wonke amalungu omphakathi jikelele kepha alabo kuphela abatshalizimali abathi:
  1. bazimisele ukuthatha izingozi zomnotho, zomthetho nezinye izingozi ezihilelekile. Kufanele wazi izingozi ezitholakala ekuhwebeni kulawa Mathuluzi Ezezimali futhi ukwazi ukuthwala lezo zingcuphe.
  2. bayakwazi ukuthatha ngokwezimali ukulahleka kwemali yabo yonke yokutshalwa kwemali kubhekelwa izimali zabo, kufaka phakathi izinsizakusebenza nezibopho.
  3. banezinga elifanele lesipiliyoni kanye / noma ulwazi kumaThuluzi Ezezimali athile ahlinzekwa yiNkampani. Kubalulekile kuwe ukuthi uqinisekise ukuthi noma isiphi isinqumo sokuhlanganyela ekuhwebeni ngama-CFD neminye imikhiqizo enikezwa yiNkampani, senziwa ngokwaziswa, nokuthi uyayiqonda imvelo yama-CFD / imikhiqizo enikezwayo nobukhulu bazo bonke ubungozi obuhlobene nama-CFD neminye imikhiqizo.
  4. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ama-CFD yimikhiqizo yezezimali evikelekile ngakho-ke, ukuhweba kuma-CFD kusetshenziswa ithuluzi leNkampani ‘lokuphindaphinda’ (amandla) okubandakanya ingozi enkulu yokulahleka njengoba ukunyakaza kwentengo kuthonywe inani lokuphindaphinda (amandla) asetshenzisiwe. Ngeminye imininingwane, sicela ubheke kuNqubomgomo Yenkampani Yokukhishwa Kwe-oda.

1. Izingozi Ezihambisana Nokuhweba Ngezinsimbi Zezezimali

 1. Amathuluzi Ezezimali ahlinzekwa yiNkampani athola inani lawo kusukela ekusebenzeni kwempahla / izimakethe ezingaphansi. Kubalulekile-ke ukuthi ubuqonde ubungozi obuhambisana nokuhweba kwempahla / imakethe eyisisekelo efanele ngoba ukunyakaza kokusebenza kwempahla / imakethe eyisisekelo kuzothinta inzuzo yezohwebo zakho.
 2. Imininingwane yokusebenza kwangaphambilini kwama-Instrument Instruments akuqinisekisi izimo ezifanayo zokusebenza kwayo kwamanje kanye / noma ngokuzayo. Ukusetshenziswa kwedatha yomlando akuholeli ekubikezelweni okuphephile.
 3. Ukuhweba ngamathuluzi ezimali ahlinzekwa yiNkampani kungabeka imali yakho engcupheni. Lawa Mathuluzi Ezezimali ahlukaniswe njengemikhiqizo eyinkimbinkimbi enobungozi obukhulu futhi ungalahlekelwa yikho konke noma ingxenye yemali etshaliwe. Ukuhweba ngamathuluzi ezimali ahlinzekwa yiNkampani akulungele zonke izigaba zabatshalizimali. Izinqumo zakho zokutshala imali zingaphansi kwezimakethe ezahlukahlukene, imali, ezomnotho, ezepolitiki, nezingozi zebhizinisi njll, futhi ngeke zibe nenzuzo. Uyavuma, futhi ngaphandle kokwamukela ukubhuka, ukuthi inani lanoma yikuphi ukutshalwa kwezimali ku-Instrument Financial kungahluka kuye phezulu noma phansi. Uyavuma, futhi ngaphandle kokwamukela ukubhuka, ukuba khona kwengozi enkulu yokuthola ukulahlekelwa kanye nomonakalo ngenxa yokuthengwa noma ukuthengiswa kwanoma iyiphi iThuluzi Lezezimali elinikezwa yiNkampani futhi uyayazisa inhloso yakho yokubeka engcupheni enjalo.
 4. Inkampani ngeke ikunikeze noma yiziphi izincomo zokutshala imali noma nganoma yisiphi iseluleko esixhumene ngqo noma ngokungaqondile nokuhweba kwama-Financial Instruments futhi uyavuma ukuthi izinsizakalo ezinikezwa yithi azibandakanyi izeluleko zokutshala imali. Lokhu kufaka ukuholwa maqondana nezimpahla ezingaphansi, imakethe noma amasu athile okuhweba.
 5. Kufanele wazi ukuthi iNkampani ingakunikeza, ngezikhathi ezithile, imininingwane ewusizo mayelana nezihloko ezingaphindeka ezenziwe ngabantu besithathu KODWA iNkampani ayilwamukeli noma ilusekele lolu lwazi kanye / noma la mathuluzi. Imininingwane enjalo ingakhombisa ukuthambekela kokuhweba noma amathuba okuhweba futhi kufanele kuqondwe ukuthi, ngokuthatha noma yiziphi izinyathelo ngenxa yalolu lwazi / amathuluzi, wamukela futhi uqonde ukuthi kungadala ukulahleka kwayo yonke imali yakho. Asisamukeli isibopho sanoma yikuphi ukulahlekelwa okunjalo okuvela ezenzweni ezithathwe nguwe ngokususelwe kulwazi kanye noma kumathuluzi akhiqizwa izinkampani zangaphandle.
 6. INkampani futhi ingahlinzeka, ngokubona kwayo, imininingwane, izindaba, ukuphawula kwemakethe noma eminye imininingwane ngokusebenzisa iwebhusayithi yayo, abenzeli noma ipulatifomu kepha uma yenza njalo, kuyaqondakala ukuthi imininingwane inikezwa kuphela ukuze ikwazi ukuzenzela imali yakho izinqumo futhi akufani nezeluleko zokutshala imali. Uyamukela ukuthi nguwe wedwa onesibopho sokuhweba okwenzayo nokuthi noma yikuphi ukuthengiselana okwenzayo kwenziwa kanjalo ngokuya ngesinqumo sakho.
 7. Ubungozi Bemakethe: Ngenxa yokungazinzi okuphezulu kweMakethe, amanani entengo yamathuluzi ezimali amaningi athengiswayo angahluka kakhulu ngokuhamba kosuku, okungakulethela inzuzo nokulahlekelwa. Lezo Zinsimbi Zezezimali ezinokunyakaza kwentengo okuguquguqukayo kufanele zicatshangwe ngokucophelela njengoba kunezingozi eziphakeme zokulahleka. Amanani entengo angaguquguquka ngenxa yezinguquko ezimweni zemakethe ezingaphezu kwamandla akho nezo zeNkampani futhi kungenzeka ukuthi kungenzeka ukuthi ukuhweba kwenziwe ngamanani amenyezelwe okuholela ekulahlekelweni. Ukuntengantenga kwemakethe kungathinteka, kepha akugcini lapho, ekuguqulweni kokunikezwa nokufunwayo, inqubomgomo kazwelonke neyamazwe omhlaba, ukungazinzi kwezombangazwe kanye nemicimbi yezomnotho / yezepolitiki noma izimemezelo.
 8. Ingcuphe Yoketshezi: Le yingcuphe yezezimali yokuthi isikhathi esithile impahla engaphansi ayikwazi ukuthengiswa ngokushesha okwanele emakethe ngaphandle kokuthinta intengo yemakethe. Kufanele wazi ukuthi eminye imikhiqizo enikezwa yiNkampani ingahle ihlupheke ngenxa yokushoda kwemali ngenxa yezimo zemakethe ezingezinhle, futhi ngenxa yalokho, impahla ingase ibe nokuguquguquka futhi ibe nezinga eliphakeme lobungozi. Isimo esishubile singabonakala ekusakazekeni okukhulu phakathi kwamanani we-ASK ne-BID, okuholele ekuguqulweni kwentengo yomkhiqizo.
 9. Ingozi ye-OTC / Counterparty: Amathuluzi Ezezimali ahlinzekwa yiNkampani angaphezulu kwe-counter (OTC) noma athengiswa ngaphandle. Lokhu kusho ukuthi ukuhweba kwenziwa ngqo phakathi kwamaqembu amabili, ngaphandle kokulawulwa kokushintshaniswa. Inkampani ibeka imibandela yokuhweba ngokuya ngezibopho zayo zokuhlinzeka ukwenziwa okuhle kwamakhasimende ethu.
 10. Ingcuphe ye-OTC / Counterparty ingozi yokuthi, njengoba ingekho imakethe yokushintshanisa, ukuthengiselana okuphuma kokunye kungenzeka kungavalwa kuphume endaweni evulekile. Amanani entengo acashunwe asungulwa ngabathengisi okwenza kube nzima ukuqinisekisa amanani entengo afanelekile okuhlola ubungozi.
 11. Ingozi Yokushintshaniswa Kwangaphandle: Uma Okokusebenza Kwezimali kuthengiswa ngohlobo lwemali okungelona uhlobo lwemali lwe-akhawunti yakho, izinguquko ezilinganisweni zokushintshisana zingathinta inani lokuthengiselana ngokungafanele okuholele ekulahlekelweni kwezezimali.

2. Izingozi ezihambisana nokuhweba ngama-CFD kuma-cryptocurrensets

  1. Ama-CFD kumasevisi we-Cryptocurrency Services awafanelekile kubo bonke abatshalizimali. Ama-CFD kumasevisi we-Cryptocurrency Services anzima kakhulu futhi ngenxa yalokho amaklayenti kufanele aqiniseke njalo ukuthi azi ngokuphelele futhi aqonde izici ezithile nobungozi maqondana nama-CFD ashiwo kuma-Cryptocurrency Services futhi anolwazi olunzulu kanye / noma ubuchwepheshe bama-CFD kuma-Cryptocurrency Services naku izimpahla eziyisisekelo zezinsimbi zezezimali ezinikezwa ama-CFD kumasevisi we-Cryptocurrency Services.
  2. Ukuhweba ngezinsimbi zezezimali ezinikezwa ama-CFD kuma-Cryptocurrency Services kunengozi enkulu yokulahlekelwa yiyo yonke imali oyitshalile ku-akhawunti yakho yokuhweba kanye / noma kwezohwebo ezithile.
  3. Izintengo zokuhweba zezinsimbi zezezimali nempahla engaphansi enikezwa ama-CFD kuma-Cryptocurrency Services kuthwala ukungazinzi okuphezulu futhi ngaleyo ndlela kungashintsha kakhulu noma kungatholakali okwesikhashana noma unomphela, ngakho-ke Amaklayenti kufanele ahwebe ngokucophelela nangemali kuphela angakwazi ukulahlekelwa yiyo.
  4. Uhlobo lwe-Cryptocurrencies lungaholela engcupheni eyengeziwe yokukhwabanisa noma ukuhlaselwa nge-cyber, futhi kungasho ukuthi ubunzima bezobuchwepheshe obutholwe yiNkampani bungavimbela ukufinyelela noma ukusetshenziswa kwama-CFD kuma-Cryptocurrency Services.
  5. Okokusebenza kwezezimali okunikezwa ama-CFD kuma-Cryptocurrency Services kunezingozi ezithile ezihlukile ezivela kuzinsimbi zezezimali ezinikezwa yiNkampani ngezimpahla ezingaphansi, izimali noma izimpahla. Ngokungafani nezimali eziningi, ezisekelwa ohulumeni noma ezinye izinhlangano ezisemthethweni, noma ngezinto ezifana negolide noma isiliva, ama-Cryptocurrensets awuhlobo olwehlukile lwezimali, asekelwa ubuchwepheshe nethemba. Alikho ibhange eliphakathi elingathatha izinyathelo zokulungisa ukuvikela inani lama-Cryptocurrensies enkingeni noma likhiphe imali ethe xaxa.

3. Izingozi ezihambisana nokuhweba ngama-cryptocurrensets

 1. Izimali ezibonakalayo ziyimikhiqizo eyinkimbinkimbi futhi enobungozi obukhulu futhi ngenxa yalokho, ungalahlekelwa yinhloko-dolobha yakho yonke oyitshalile.
 2. Izimali ezibonakalayo zingashintsha kakhulu futhi zingaholela ekulahlekelweni okukhulu esikhathini esifushane. Akufanele uhwebe ngemali ebonakalayo uma kwenzeka ungenalo ulwazi nobuchwepheshe obudingekayo kule mikhiqizo.

4. Izingozi Zezobuchwepheshe

  1. Asinasibopho sokulahleka kwezezimali okuvela ekwehlulekeni, ukungasebenzi kahle, ukuphazamiseka, ukunqanyulwa noma isenzo esibi solwazi, ukuxhumana, ugesi, ugesi noma ezinye izinhlelo, okungewona umphumela wobudedengu obubi noma ukungahambi kahle kweNkampani ngamabomu.
  2. Lapho usebenza ne-terminal yeklayenti, ucabanga izingozi ezivela ku:
   1. Ukwehluleka kwimishini yakho, isoftware, nokuxhumeka;
   2. Amaphutha kuzilungiselelo zesiginali seklayenti lakho;
   3. Ukwehluleka ukubuyekeza inguqulo yakho yesiginali yamakhasimende ngesikhathi esifanele;
   4. Ukwehluleka kwakho ukulandela imiyalo yokusebenzisa i-terminal yeklayenti.
    Asinacala ngamaphutha avela ekusebenzeni kwesiginali samakhasimende futhi ngeke sinxephezele ngokulahleka okuvela emaphutheni ekusebenzeni kwesiginali samakhasimende.
    Kufanele uqonde ukuthi noma yikuphi ukuhlaselwa okuvela eceleni okuhlasela iSystems yeNkampani okuholela ekuphazanyisweni kwezinsizakalo noma ukulahleka kwemali, akusona isibopho seNkampani futhi noma isiphi isikweletu ngokulahlekelwa okuzovela ngeke sikhokhelwe yiNkampani.
    Inkampani iqinisekisa ukuthatha zonke izinyathelo ezifanele zokuphambukisa ukuhlaselwa okunjalo futhi ikunikeze isipiliyoni sokuhweba esiphephile futhi esibushelelezi.
  3. Kufanele uqonde ukuthi lapho uphetha ukuthengiselana ngocingo, ungahlangabezana nobunzima bokudlulela ku-opharetha, ikakhulukazi ngezikhathi eziphakemeyo. Kumele kuqashelwe ukuthi njengamanje, iNkampani ayiwamukeli ama-oda ngocingo.
  4. Kufanele uqonde ukuthi imininingwane engabhalwanga ethunyelwa nge-imeyili ayivikelwe kunoma ikuphi ukufinyelela okungagunyaziwe.
  5. Ungahle ulahlekelwe yimali ebangelwe ukwenzeka kwenyama kwalezi zingcuphe ezibalulwe ngenhla, futhi uyaqonda ukuthi uzoba nesibopho sakho konke ukulahlekelwa okuhlobene nokuhlupheka kwakho, ucabanga ukuthi lokhu akukweletwanga ubudedengu obukhulu beNkampani noma iphutha elenziwa ngamabomu.

5. Izingozi Ezingajwayelekile Zemakethe

  1. Uyavuma ukuthi uma izimo zemakethe ziba ngokungajwayelekile isikhathi esidingekayo ukucubungula ama-oda akho kanye / noma imiyalo ingakhuphuka. Ngokwengeziwe, uyavuma ukuthi ama-oda awanakwenziwa ngamanani amenyezelwe futhi kunethuba lokuthi kungenzeka angenziwanga nhlobo.
  2. Izimo ezingajwayelekile zemakethe zifaka kepha azikhawulelwanga: izikhathi zokunyakaza kwentengo esheshayo, ukukhuphuka noma ukuwa kuseshini efanayo yokuhweba kuze kube ukuthi, ngaphansi kwemithetho yokushintshisana okufanele, ukuhweba kumisiwe noma kunqunyelwe, noma kukhona ukungabi khona kwemali , noma lokhu kungenzeka lapho kuvulwa izikhathi zokuhweba.

6. Izingozi Ezihambisana Nemithetho Yohulumeni Abathile

  1. Uthatha nesibopho sokuhweba nemisebenzi engeyona eyezohwebo eyenziwa ngaphakathi kwamazwe lapho kunqunyelwe noma kungavunyelwe ngumthetho.
  2. Imithetho ephathelene nokuhweba kwezezimali nezinkontileka ingahluka emhlabeni wonke. Kuyisibopho sakho ukwenza isiqiniseko sokuthi ukusetshenziswa kwezinsizakalo zethu kuhambisana ngokuphelele nanoma imuphi umthetho, umthethonqubo noma umyalelo osebenzayo ezweni ohlala kulo.
  3. Amandla okungena kuwebhusayithi yethu noma amanye amawebhusayithi ahlobene atholakala kusixhumanisi esikwiwebhusayithi yethu akusho ukuthi izinsizakalo zethu noma eminye imisebenzi ehlobene nayo isemthethweni ngaphansi kwemithetho yezwe lakho ohlala kulo. Lezi zinsizakalo akufanele zisetshenziswe yinoma ngubani kunoma iyiphi indawo lapho lezi zinsizakalo zingagunyaziwe noma zingekho emthethweni. Bonke abasebenzisi bayadingeka futhi banesibopho sokuhlola imithethonqubo yokuhweba ehlobene ngqo noma ngokungaqondile kuma-Financial Instruments anikezwa yiNkampani emazweni abo ngaphambi kokubhalisa endaweni yethu yokuhweba.

7. Izingozi Ezihambisana Nenkundla Yokuhweba

  1. Yonke imiyalo yakho ithunyelwa kuseva yethu futhi yenziwe ngokulandelana. Ngakho-ke, awukwazi ukuthumela i-oda lesibili kuze kwenziwe i-oda lakho langaphambilini. Uma kutholwa i-oda lesibili ngaphambi kokuthi elokuqala licutshungulwe, i-oda lesibili lizokwaliwa. Uthatha isibopho sanoma yikuphi ukuhweba okungahleliwe okungenziwa uma ufaka kabusha i-oda ngaphambi kokwaziswa ngemiphumela ye-oda lokuqala.
  2. Kufanele uqonde ukuthi ukuvala iwindi le-oda noma iwindi lesikhundla akulikhanseli i-oda elifakiwe.
  3. Uyavuma ukuthi izingcaphuno ezitholwe kusuka kuseva yethu kuphela ezinamandla. Uma kunenkinga ekuxhumaneni phakathi kweklayenti lakho leklayenti neseva yethu, ungathola idatha yesilinganiso esingafakwanga esivela kusizinda sedatha yekhasimende.

8. Izingozi Zokuxhumana

  1. Kufanele wazi ngobungozi bokuthi imininingwane ethunyelwe nge-imeyili engabhalwanga ingafinyelelwa amaqembu angagunyaziwe.
  2. Asinasibopho sokulahleka kwezezimali okuvela ekutholakaleni noma ekuhlulekeni kokuthola umlayezo weNkampani.
  3. Unesibopho sokuphepha kwemininingwane yendawo yakho yangasese nama-akhawunti wokuhweba kanye nemininingwane eyimfihlo esikuthumela yona. Asinacala lokulahleka kwezezimali okuvela ekudaluleni kwakho lolu lwazi kubantu besithathu.

9. Phoqa Majeure Imicimbi

  1. Asinasibopho sokulahleka kwezezimali okuvela emicimbini yemikhosi yamandla. Le micimbi yizimo ezeqisayo nezingenakuphikiswa ezimele entandweni nasezenzweni zabahlanganyeli besivumelwano, ezingenakubonwa kusengaphambili, ukuvinjelwa, noma ukuqedwa, kufaka phakathi kepha kungagcini ezinhlekeleleni zemvelo, imililo, izingozi ezenziwe ngabantu nezinhlekelele, izimo eziphuthumayo isebenza nasemigqeni yezinsiza, ukuhlaselwa kwe-DDOS, iziyaluyalu, izenzo zamasosha, ukuhlaselwa kwamaphekula, ukuvukela umbuso, izimpi zombango, iziteleka kanye nezenzo zokulawula zeziphathimandla zikahulumeni nezasekhaya.

10. Izingozi Zesithathu

  1. Kuyaqondakala ukuthi sizobeka ngokushesha zonke izimali ezitholwe kumakhasimende kwi-akhawunti (ama) eyodwa noma amaningi ahlukanisiwe (abizwa ngokuthi ‘ama-akhawunti amaklayenti’) nezikhungo zezezimali ezithembekile, njengesikhungo sezikweletu noma ibhange. Kumele kuqashelwe ukuthi, ngenkathi sizosebenzisa amakhono afanele, ukunakekela nokukhuthala (ngokuhambisana nemithetho esebenzayo) lapho sikhetha isikhungo sezezimali lapho imali yakho izobekwa khona, iNkampani ayikwazi ukwamukela isibopho kanye nesibopho sezimo ezingaphezu kwamandla ethu futhi ngenxa yalokho ungamukeli noma yisiphi isikweletu noma isibopho nganoma yikuphi ukulahlekelwa okuzovela kuwe ngenxa yokuhluleka ukukhokhela izikweletu noma ezinye izinqubo ezifanayo noma ukwehluleka kwesikhungo sezezimali lapho imali yakho izobanjelwa khona.
  2. Isikhungo sezezimali, esizodlulisela kuso imali yakho, singayibamba kwi-akhawunti ye-omnibus. Ngakho-ke, uma kwenzeka ukwehluleka ukukhokha izikweledu noma enye inqubo eqhathanisekayo maqondana nalesi sikhungo sezezimali, singaba nesimangalo esingavikelekile esikhungweni sezezimali egameni lakho, futhi uzobekwa engcupheni yokuthi imali esiyitholile ivela isikhungo sezezimali asenele ukwanelisa izimangalo zakho.
  3. Kuyaqondakala ukuthi ama-oda akho siwenza ngama-akhawunti ethu, okusho ukuthi, njengothishanhloko oyinhloko ngokumelene nawe; singabalingani bakho konke ukuthengiselana kwakho. Ukuthola eminye imininingwane sicela ubheke ku-Inqubomgomo Yokusebenza Kwama-oda.

11. Ukungqubuzana Kwezintshisekelo

  1. Lapho sisebenzelana nawe njengeklayenti, abantu esihlangana nabo, abantu abafanele noma abanye abantu abaxhumene nathi bangaba nentshisekelo, ubudlelwane noma ukuhleleka okungqubuzana nentshisekelo yakho njengeklayenti lethu.
  2. Ukuqhubeka kusukela kuleli phuzu elingenhla, lezi zenzakalo ezilandelayo zingadala ukungqubuzana kwezintshisekelo okufaka ubungozi bezinto ezibonakalayo bokulimaza izintshisekelo zeklayenti elilodwa noma amaningi, ngenxa yokuhlinzeka ngezinsizakalo zokutshala imali:
   1. senza ama-oda wakho njengothishanhloko futhi imali yethu engenayo ikhiqizwa kakhulu ekulahlekelweni kwakho kokuhweba;
   2. singakhokha imali kubantu besithathu ngokudluliselwa kwamakhasimende amasha noma ukuhweba kwamakhasimende.
   3. Ukuthola eminye imininingwane sicela ubheke ku- Inqubomgomo yethu Yezinkinga Zentshisekelo.

12. Azikho iziqinisekiso zenzuzo

  1. Asikwazi uku:
   1. hlinzeka ngeziqinisekiso zenzuzo noma zokugwema ukulahleka lapho uhweba ngamathuluzi ezimali ahlinzekwa yiNkampani.
   2. nikeza iziqinisekiso ngokusebenza kwesikhathi esizayo kwe-akhawunti yakho yokuhweba.
   3. unikeze iziqinisekiso zanoma yiliphi izinga elithile lokusebenza noma isiqiniseko sokuthi izinqumo / amasu akho otshalo-mali azokhiqiza inzuzo noma inzuzo yezezimali.
   4. Awutholi iziqinisekiso ezinjalo kithi noma kusuka kunoma yibaphi abaxhumana nathi noma abamele.
Scroll to Top