Risico-openbaarmaking IQ Option

Voordat u (onze klant en / of potentiële klant) een handelsaccount bij het bedrijf aanvraagt en begint met handelen op de financiële markten, dient u de onderstaande lijst met risico’s zorgvuldig door te nemen in combinatie met de algemene voorwaarden.

Risicowaarschuwing

De financiële producten die door de Vennootschap worden aangeboden, waaronder Contracts for Difference (‘CFD’s’), zijn complexe financiële producten waarvan de meeste geen vaste vervaldatum hebben. Daarom vervalt een CFD-positie op de datum die u kiest om een bestaande open positie te sluiten. Handelen in CFD’s brengt een hoog risiconiveau met zich mee, aangezien de vermenigvuldigingstool (hefboomwerking) zowel in uw voordeel als in uw nadeel kan werken. Als gevolg hiervan is het mogelijk niet geschikt voor alle beleggers, omdat u mogelijk al uw geïnvesteerde kapitaal verliest. U mag niet meer kapitaal riskeren dan u bereid bent te verliezen. Voordat u gaat handelen, moet u de risico’s begrijpen en rekening houden met uw ervaringsniveau. Indien nodig dient u onafhankelijk advies in te winnen.

Invoering

 1. Deze openbaarmaking van risico’s is bedoeld om u te informeren over de algemene risico’s die bestaan bij handelsactiviteiten op onze website en bij de handel in de financiële instrumenten die door het bedrijf worden aangeboden. U moet erkennen dat deze risico’s een kans inhouden om geld te verliezen tijdens het handelen. Deze bekendmaking is informatief en mag niet worden beschouwd als een lijst van alle mogelijke risico’s.
 2. Handelen in de Financiële Instrumenten die via deze website worden aangeboden, is ZEER SPECULATIEF EN ZEER RISICO’S en kan een risico op verlies van al uw beleggingen met zich meebrengen. De producten die door de Vennootschap worden aangeboden, zijn gecategoriseerd als complexe Financiële Instrumenten met een hoog risico en zijn niet geschikt voor alle leden van het grote publiek, maar alleen voor die beleggers die:
  1. bereid zijn de economische, juridische en andere risico’s te dragen. U dient zich bewust te zijn van de risico’s die inherent zijn aan de handel in deze financiële instrumenten en in staat te zijn dergelijke risico’s te dragen.
  2. zijn in staat om het verlies van hun volledige investeringsbedrag financieel op zich te nemen, rekening houdend met hun persoonlijke financiën, inclusief middelen en verplichtingen.
  3. over het gepaste niveau van ervaring en / of kennis beschikken in de specifieke Financiële Instrumenten die door de Vennootschap worden aangeboden. Het is belangrijk voor u om ervoor te zorgen dat elke beslissing om deel te nemen aan de handel in CFD’s en andere producten die door het bedrijf worden aangeboden, op een geïnformeerde basis wordt genomen en dat u de aard van de aangeboden CFD’s / producten en de omvang van alle risico’s die eraan verbonden zijn, begrijpt. met CFD’s en andere producten.
  4. Houd er rekening mee dat CFD’s financiële producten met hefboomwerking zijn en dat het handelen in CFD’s met behulp van de ‘multiplier’-tool (hefboomwerking) van het bedrijf een hoog verliesrisico inhoudt, aangezien prijsbewegingen worden beïnvloed door de hoeveelheid gebruikte vermenigvuldigingsfactor (hefboomwerking). Raadpleeg het orderuitvoeringsbeleid van het bedrijf voor meer informatie.

1. Risico’s verbonden aan de handel in financiële instrumenten

 1. De financiële instrumenten die door de Vennootschap worden aangeboden, ontlenen hun waarde aan de prestaties van de onderliggende activa / markten. Het is daarom belangrijk dat u de risico’s begrijpt die zijn verbonden aan het handelen in de relevante onderliggende activa / markt, omdat bewegingen in de prestaties van de onderliggende activa / markt de winstgevendheid van uw transactie zullen beïnvloeden.
 2. Informatie over de eerdere prestaties van Financiële Instrumenten garandeert niet dezelfde omstandigheden als de huidige en / of toekomstige prestaties. Het gebruik van historische data leidt niet tot een veilige prognose.
 3. Handelen in de financiële instrumenten die door het bedrijf worden aangeboden, kan uw kapitaal in gevaar brengen. Deze financiële instrumenten worden gecategoriseerd als complexe producten met een hoog risico en u kunt het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk verliezen. Handelen in de Financiële Instrumenten die door de Vennootschap worden aangeboden, is niet geschikt voor alle categorieën beleggers. Uw investeringsbeslissingen zijn onderhevig aan verschillende markten, valuta, economische, politieke, zakelijke risico’s enz., En zullen niet noodzakelijk winstgevend zijn. U erkent en aanvaardt zonder enig voorbehoud dat de waarde van elke investering in een Financieel Instrument zowel naar boven als naar beneden kan variëren. U erkent en aanvaardt zonder enig voorbehoud het bestaan van een aanzienlijk risico op verlies en schade als gevolg van het kopen of verkopen van een Financieel Instrument dat door het Bedrijf wordt aangeboden en erkent uw intentie om een dergelijk risico te nemen.
 4. Het bedrijf zal u geen beleggingsaanbevelingen doen of advies geven dat direct of indirect verband houdt met de handel in financiële instrumenten en u erkent dat de door ons geleverde diensten geen beleggingsadvies omvatten. Dit omvat richtlijnen met betrekking tot onderliggende activa, de markt of specifieke handelsstrategieën.
 5. Houd er rekening mee dat het bedrijf u van tijd tot tijd nuttige informatie kan verstrekken over herkenbare onderwerpen die door derden zijn gemaakt, MAAR het bedrijf keurt deze informatie en / of deze tools niet goed of onderschrijft deze niet. Dergelijke informatie kan een indicatie zijn van handelstrends of handelsmogelijkheden en het moet duidelijk zijn dat u, door acties te ondernemen naar aanleiding van deze informatie / tools, accepteert en begrijpt dat dit tot verlies van al uw kapitaal kan leiden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor dergelijke verliezen als gevolg van acties die door u zijn ondernomen op basis van informatie en / of tools die zijn geproduceerd door derden.
 6. Het bedrijf kan naar eigen goeddunken ook informatie, nieuws, marktcommentaar of andere informatie verstrekken via zijn website, agenten of platform, maar als het dat doet, is het duidelijk dat de informatie uitsluitend wordt verstrekt om u in staat te stellen uw eigen investering te doen. beslissingen en komt niet neer op beleggingsadvies. U accepteert dat u als enige verantwoordelijk bent voor de transacties die u uitvoert en dat elke transactie die u aangaat, wordt gedaan op basis van uw eigen oordeel.
 7. Marktrisico: vanwege de hoge volatiliteit van de markt kunnen de prijzen van de meeste verhandelde financiële instrumenten in de loop van een dag aanzienlijk variëren, wat u zowel winst als verlies kan opleveren. Die financiële instrumenten met volatiele prijsbewegingen moeten zorgvuldig worden overwogen, aangezien er een hoger risico op verlies bestaat. Prijzen kunnen fluctueren als gevolg van veranderingen in marktomstandigheden die buiten uw controle en die van het bedrijf liggen en het is mogelijk dat transacties niet tegen de aangegeven prijzen kunnen worden uitgevoerd, wat tot verliezen leidt. De volatiliteit van de markt kan worden beïnvloed door, maar is niet beperkt tot, veranderingen in vraag en aanbod, nationaal en internationaal beleid, geopolitieke instabiliteit en economische / politieke gebeurtenissen of aankondigingen.
 8. Liquiditeitsrisico: Dit is het financiële risico dat een onderliggend actief gedurende een bepaalde periode niet snel genoeg op de markt kan worden verhandeld zonder de marktprijs te beïnvloeden. U moet erkennen dat sommige producten die door het bedrijf worden aangeboden, kunnen lijden onder liquiditeitsproblemen als gevolg van ongunstige marktomstandigheden, en als zodanig kan het actief volatiel zijn en een hoger risiconiveau hebben. De volatiliteit kan worden weerspiegeld in een grotere spreiding tussen de VRAAG- en BIED-prijzen, resulterend in een verandering in de prijs van het product.
 9. OTC- / tegenpartijrisico: Financiële instrumenten die door de Vennootschap worden aangeboden, worden over-the-counter (OTC) of buiten de beurs verhandeld. Dit betekent dat er rechtstreeks tussen twee partijen wordt gehandeld, zonder toezicht op een beurs. Het bedrijf stelt de voorwaarden voor handel vast in overeenstemming met zijn verplichtingen om de beste uitvoering voor onze klanten te bieden.
 10. OTC / tegenpartijrisico is het risico dat, aangezien er geen wisselmarkt is, de derivatentransactie mogelijk niet uit een open positie wordt gesloten. De vermelde prijzen zijn opgesteld door dealers, waardoor het moeilijk is om een eerlijke prijsstelling te garanderen om de blootstelling aan risico’s te beoordelen.
 11. Wisselkoersrisico: als een financieel instrument wordt verhandeld in een andere valuta dan de valuta van uw rekening, kunnen wisselkoersschommelingen de waarde van de transactie negatief beïnvloeden, wat kan resulteren in financiële verliezen.

2. Risico’s verbonden aan het handelen in CFD’s op cryptocurrencies

  1. De CFD’s op Cryptocurrency Services zijn niet geschikt voor alle investeerders. De CFD’s op Cryptocurrency Services zijn zeer complex en als zodanig moeten Cliënten er altijd voor zorgen dat ze de specifieke kenmerken en risico’s met betrekking tot de genoemde CFD’s op Cryptocurrency Services volledig op de hoogte zijn en begrijpen en beschikken over uitgebreide kennis en / of expertise van de CFD’s op Cryptocurrency Services en van de onderliggende activa van de financiële instrumenten die worden aangeboden door de CFD’s op Cryptocurrency Services.
  2. Handelen op financiële instrumenten die door de CFD’s op Cryptocurrency Services worden aangeboden, brengt een hoog risico met zich mee dat u al uw geïnvesteerde kapitaal op uw handelsrekening en / of in een specifieke transactie verliest.
  3. De handelsprijzen van de financiële instrumenten en onderliggende activa die door de CFD’s op cryptocurrency-services worden aangeboden, zijn zeer volatiel en kunnen daardoor sterk fluctueren of tijdelijk of permanent niet beschikbaar zijn, daarom moeten klanten zorgvuldig handelen en alleen met fondsen die ze zich kunnen veroorloven te verliezen.
  4. De aard van cryptocurrencies kan leiden tot een verhoogd risico op fraude of cyberaanvallen, en kan betekenen dat technologische moeilijkheden die het bedrijf ondervindt, de toegang tot of het gebruik van de CFD’s op cryptocurrency-services kunnen verhinderen.
  5. De financiële instrumenten die door de CFD’s op Cryptocurrency Services worden aangeboden, hebben specifieke risico’s ten opzichte van financiële instrumenten die door het Bedrijf worden aangeboden met onderliggende activa, valuta’s of grondstoffen. In tegenstelling tot de meeste valuta’s, die worden ondersteund door overheden of andere juridische entiteiten, of door grondstoffen zoals goud of zilver, zijn cryptocurrencies een uniek soort valuta, ondersteund door technologie en vertrouwen. Er is geen centrale bank die corrigerende maatregelen kan nemen om de waarde van cryptocurrencies in een crisis te beschermen of om meer valuta uit te geven.

3. Risico’s verbonden aan het handelen in cryptocurrencies

 1. Virtuele valuta zijn complexe en risicovolle producten en als zodanig kunt u uw volledige geïnvesteerde kapitaal verliezen.
 2. Virtuele valuta’s kunnen sterk fluctueren en kunnen in korte tijd tot aanzienlijke verliezen leiden. Handel niet in virtuele valuta als u niet over de nodige kennis en expertise beschikt over deze producten.

4. Technische risico’s

  1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor financiële verliezen die voortvloeien uit een storing, storing, onderbreking, verbroken verbinding of kwaadwillende acties van informatie-, communicatie-, elektriciteits-, elektronische of andere systemen, die niet het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzettelijk in gebreke blijven van het bedrijf.
  2. Bij het werken met de clientterminal neemt u de risico’s op zich die voortvloeien uit:
   1. Storingen in uw apparatuur, software en verbinding;
   2. Fouten in de instellingen van uw clientterminal;
   3. Het niet tijdig bijwerken van uw versie van de clientterminal;
   4. Het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik van de clientterminal.
    Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die optreden bij de bediening van de clientterminal en vergoeden geen verliezen als gevolg van fouten in de werking van de clientterminal.
    U moet begrijpen dat aanvallen van derden op de systemen van het bedrijf die resulteren in een onderbreking van de diensten of verlies van fondsen, niet de verantwoordelijkheid zijn van het bedrijf en dat enige aansprakelijkheid voor resulterende verliezen niet zal worden vergoed door het bedrijf.
    Het bedrijf zorgt ervoor dat alle redelijke maatregelen worden genomen om dergelijke aanvallen af te weren en u een veilige en soepele handelservaring te bieden.
  3. U moet begrijpen dat u bij het afronden van transacties via de telefoon moeilijkheden kunt ondervinden om een operator te bereiken, vooral tijdens piekuren. Opgemerkt moet worden dat het bedrijf momenteel geen telefonische bestellingen accepteert.
  4. U moet begrijpen dat de niet-versleutelde informatie die via e-mail wordt verzonden, niet beschermd is tegen ongeoorloofde toegang.
  5. U kunt financiële verliezen lijden als gevolg van de verwezenlijking van de bovengenoemde risico’s, en u begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle gerelateerde verliezen die u kunt lijden, ervan uitgaande dat deze niet te wijten zijn aan grove nalatigheid of opzettelijk in gebreke blijven van het bedrijf.

5. Abnormale marktrisico’s

  1. U gaat ermee akkoord dat als de marktomstandigheden abnormaal worden, de hoeveelheid tijd die nodig is om uw bestellingen en / of instructies te verwerken, kan toenemen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat bestellingen mogelijk niet tegen de aangegeven prijzen worden uitgevoerd en dat er een kans bestaat dat ze helemaal niet worden uitgevoerd.
  2. Abnormale marktomstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot: tijden van snelle prijsbewegingen, stijgingen of dalingen in dezelfde handelssessie in die mate dat, volgens de regels van de relevante beurs, de handel wordt opgeschort of beperkt, of er is een gebrek aan liquiditeit , of dit kan gebeuren bij de opening van handelssessies.

6. Risico’s in verband met de wetten van bepaalde regeringen

  1. U aanvaardt ook de verantwoordelijkheid voor handels- en niet-handelsactiviteiten die worden uitgevoerd in landen waar deze bij wet zijn beperkt of verboden.
  2. Wetten met betrekking tot financiële handel en contracten kunnen over de hele wereld verschillen. Het is uw plicht om ervoor te zorgen dat het gebruik van onze diensten volledig in overeenstemming is met alle wetten, voorschriften of richtlijnen die van toepassing zijn in het land waar u woont.
  3. De mogelijkheid om toegang te krijgen tot onze website of een gerelateerde website die is gevonden via een link op onze website, betekent niet dat onze diensten of gerelateerde activiteiten legaal zijn volgens de wetten van het land waar u woont. Deze services mogen door niemand in enig rechtsgebied worden gebruikt waar deze services niet geautoriseerd of onwettig zijn. Alle gebruikers zijn verplicht en verantwoordelijk om handelsregels te controleren die direct of indirect verband houden met de financiële instrumenten die door het bedrijf in hun respectievelijke landen worden aangeboden, voordat ze zich registreren op ons handelsplatform.

7. Risico’s verbonden aan het handelsplatform

  1. Al uw instructies worden naar onze server gestuurd en op volgorde uitgevoerd. Daarom kunt u pas een tweede bestelling verzenden als uw vorige bestelling is uitgevoerd. Als een tweede bestelling wordt ontvangen voordat de eerste is verwerkt, wordt de tweede bestelling afgewezen. U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor elke ongeplande handelsoperatie die kan worden uitgevoerd als u een order opnieuw plaatst voordat u op de hoogte wordt gesteld van de resultaten van de eerste order.
  2. U moet begrijpen dat het sluiten van het bestelvenster of het positievenster een geplaatste bestelling niet annuleert.
  3. U erkent dat alleen de offertes die van onze server worden ontvangen, gezaghebbend zijn. Als er een probleem is in de verbinding tussen uw clientterminal en onze server, kunt u niet-bezorgde offertegegevens ophalen uit de offertedatabase van de clientterminal.

8. Communicatierisico’s

  1. U moet zich bewust zijn van het risico dat onbevoegde partijen toegang kunnen krijgen tot informatie die via niet-versleutelde e-mail wordt verzonden.
  2. Wij zijn niet verantwoordelijk voor financiële verliezen die voortvloeien uit een vertraagde of mislukte ontvangst van een bericht van het bedrijf.
  3. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de inloggegevens voor uw persoonlijke ruimte en handelsaccounts, evenals voor de vertrouwelijke informatie die we u sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor financiële verliezen die voortvloeien uit uw openbaarmaking van deze informatie aan derden.

9. Overmachtsgebeurtenissen

  1. Wij zijn niet verantwoordelijk voor financiële verliezen als gevolg van overmacht. Deze gebeurtenissen zijn extreme en onweerstaanbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil en acties van de deelnemers aan de overeenkomst, die niet kunnen worden voorzien, voorkomen of geëlimineerd, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, branden, door de mens veroorzaakte ongevallen en rampen, noodsituaties op nutsbedrijven. werken en aan nutsleidingen, DDOS-aanvallen, rellen, militaire acties, terroristische aanslagen, opstanden, burgerlijke onrust, stakingen en de regelgevende handelingen van nationale en lokale overheidsinstanties.

10. Risico’s van derden

  1. Het is duidelijk dat we alle gelden die we van klanten hebben ontvangen onmiddellijk op een of meer gescheiden rekening (en) (aangeduid als ‘klantenrekeningen’) zullen plaatsen bij betrouwbare financiële instellingen, zoals een kredietinstelling of een bank. Opgemerkt moet worden dat, hoewel we de nodige bekwaamheid, zorg en toewijding zullen betrachten (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving) bij het selecteren van de financiële instelling waarin uw geld zal worden geplaatst, het Bedrijf geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor omstandigheden buiten onze controle. en aanvaard als zodanig geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige daaruit voortvloeiende verliezen voor u als gevolg van de insolventie of enige andere vergelijkbare procedure of het falen van de financiële instelling waar uw geld zal worden bewaard.
  2. De financiële instelling waaraan we uw geld zullen doorgeven, kan het op een omnibusrekening houden. Daarom kunnen wij in het geval van insolventie of een andere vergelijkbare procedure met betrekking tot die financiële instelling, alleen namens u een concurrente vordering op de financiële instelling hebben en loopt u het risico dat het geld dat wij ontvangen van de financiële instelling is onvoldoende om aan uw vorderingen te voldoen.
  3. Het is wel te verstaan dat wij uw orders voor eigen rekening uitvoeren, dwz als opdrachtgever tegen u; wij zijn de tegenpartij van al uw transacties. Raadpleeg ons Orderuitvoeringsbeleid voor meer informatie.

11. Belangenconflicten

  1. Wanneer wij met u als cliënt te maken hebben, kunnen onze medewerkers, relevante personen of andere met ons verbonden personen een belang, relatie of regeling hebben die in strijd is met uw belang als onze cliënt.
  2. Voortbordurend op het bovenstaande, kunnen de volgende gebeurtenissen aanleiding geven tot een belangenconflict met een wezenlijk risico op schade aan de belangen van een of meer cliënten als gevolg van het verlenen van beleggingsdiensten:
   1. wij voeren uw orders uit als opdrachtgever en onze inkomsten worden grotendeels gegenereerd uit uw handelsverliezen;
   2. we kunnen vergoedingen betalen aan derden voor het doorverwijzen van nieuwe klanten of het handelen van klanten.
   3. Raadpleeg ons Beleid inzake belangenconflicten voor meer informatie.

12. Geen garanties van winst

  1. We zijn niet in staat om:
   1. garanties bieden voor winst of het vermijden van verliezen wanneer u handelt in de Financiële Instrumenten die door de Vennootschap worden aangeboden.
   2. garanties bieden voor de toekomstige prestaties van uw handelsaccount.
   3. garanties bieden voor elk specifiek prestatieniveau of garanderen dat uw investeringsbeslissingen / -strategieën winst of financieel gewin zullen opleveren.
   4. U ontvangt dergelijke garanties niet van ons of van een van onze gelieerde ondernemingen of vertegenwoordigers.
Scroll naar boven