IQ Option Tiết lộ Rủi ro

Trước khi bạn (khách hàng của chúng tôi và / hoặc khách hàng tiềm năng) đăng ký tài khoản giao dịch với Công ty và bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính, vui lòng xem xét cẩn thận danh sách rủi ro bên dưới cùng với Điều khoản & Điều kiện.

Cảnh báo rủi ro

Các sản phẩm tài chính do Công ty cung cấp, bao gồm Hợp đồng chênh lệch (‘CFD’) là các sản phẩm tài chính phức tạp, hầu hết đều không có ngày đáo hạn. Do đó, một vị thế CFD đáo hạn vào ngày bạn chọn để đóng một vị thế mở hiện tại. Giao dịch CFD có mức độ rủi ro cao vì công cụ số nhân (đòn bẩy) có thể mang lại lợi ích và bất lợi cho bạn. Kết quả là, nó có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư vì bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của mình. Bạn không nên mạo hiểm với số vốn nhiều hơn mức bạn chuẩn bị mất. Trước khi giao dịch, bạn nên hiểu những rủi ro liên quan và tính đến mức độ kinh nghiệm của bạn. Bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

Giới thiệu

 1. Tiết lộ Rủi ro này nhằm mục đích thông báo cho bạn về những rủi ro chung tồn tại trong các hoạt động giao dịch trên trang web của chúng tôi và giao dịch trong các Công cụ Tài chính do Công ty cung cấp. Bạn phải nhận ra rằng những rủi ro này dẫn đến khả năng mất tiền trong khi giao dịch. Việc tiết lộ này chỉ mang tính thông tin và không được coi là danh sách tất cả các rủi ro có thể xảy ra.
 2. Giao dịch trong các Công cụ Tài chính được cung cấp thông qua trang web này RẤT CỤ THỂ VÀ RỦI RO CAO và có thể dẫn đến rủi ro mất tất cả các khoản đầu tư của bạn. Các sản phẩm do Công ty cung cấp được phân loại là Công cụ tài chính phức tạp có rủi ro cao và không phù hợp với tất cả các thành viên của công chúng mà chỉ dành cho những nhà đầu tư:
  1. sẵn sàng chịu các rủi ro kinh tế, pháp lý và các rủi ro khác có liên quan. Bạn nên nhận thức được những rủi ro vốn có khi giao dịch trong các Công cụ Tài chính này và có thể chịu những rủi ro đó.
  2. có khả năng chịu thiệt hại về mặt tài chính đối với toàn bộ số tiền đầu tư của họ có tính đến tài chính cá nhân của họ, bao gồm cả các nguồn lực và nghĩa vụ.
  3. có mức độ kinh nghiệm và / hoặc kiến thức thích hợp về các Công cụ Tài chính cụ thể do Công ty cung cấp. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng mọi quyết định tham gia giao dịch CFD và các sản phẩm khác do Công ty cung cấp đều được đưa ra trên cơ sở có đầy đủ thông tin và rằng bạn hiểu bản chất của CFD / sản phẩm được cung cấp và mức độ rủi ro liên quan với CFD và các sản phẩm khác.
  4. Xin lưu ý rằng CFD là các sản phẩm tài chính có đòn bẩy và do đó, giao dịch CFD bằng cách sử dụng công cụ ‘hệ số nhân’ (đòn bẩy) của Công ty có nguy cơ thua lỗ cao do biến động giá bị ảnh hưởng bởi số lượng hệ số nhân (đòn bẩy) được sử dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Thực hiện Đơn hàng của Công ty.

1. Rủi ro liên quan đến giao dịch các công cụ tài chính

 1. Các Công cụ Tài chính do Công ty cung cấp có được giá trị từ hoạt động của các tài sản / thị trường cơ bản. Do đó, điều quan trọng là bạn phải hiểu những rủi ro liên quan đến giao dịch trên thị trường / tài sản cơ sở có liên quan bởi vì những chuyển động trong hoạt động của tài sản / thị trường cơ sở sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận giao dịch của bạn.
 2. Thông tin về hoạt động trước đây của các Công cụ tài chính không đảm bảo hoàn cảnh tương tự về hoạt động hiện tại và / hoặc tương lai của công cụ đó. Việc sử dụng dữ liệu lịch sử không dẫn đến một dự báo an toàn.
 3. Giao dịch trong các Công cụ Tài chính do Công ty cung cấp có thể khiến vốn của bạn gặp rủi ro. Các Công cụ Tài chính này được phân loại là các sản phẩm phức tạp có rủi ro cao và bạn có thể mất toàn bộ hoặc một phần số tiền đã đầu tư. Giao dịch trong các Công cụ Tài chính do Công ty cung cấp không phù hợp với tất cả các loại nhà đầu tư. Các quyết định đầu tư của bạn phụ thuộc vào nhiều thị trường, tiền tệ, kinh tế, chính trị, rủi ro kinh doanh, v.v. và không nhất thiết sẽ có lợi nhuận. Bạn thừa nhận và không có bất kỳ sự chấp nhận bảo lưu nào, rằng giá trị của bất kỳ khoản đầu tư nào vào Công cụ tài chính có thể thay đổi lên hoặc xuống. Bạn thừa nhận và không có bất kỳ sự chấp nhận bảo lưu nào, sự tồn tại của một rủi ro đáng kể về việc gánh chịu những tổn thất và thiệt hại do việc mua hoặc bán bất kỳ Công cụ Tài chính nào do Công ty cung cấp và thừa nhận ý định chấp nhận rủi ro đó của bạn.
 4. Công ty sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào hoặc bất kỳ lời khuyên nào có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc giao dịch các Công cụ Tài chính và bạn thừa nhận rằng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp không bao gồm lời khuyên đầu tư. Điều này bao gồm hướng dẫn liên quan đến tài sản cơ bản, thị trường hoặc các chiến lược giao dịch cụ thể.
 5. Bạn nên lưu ý rằng Công ty có thể cung cấp cho bạn, bất cứ lúc nào, với thông tin hữu ích về các chủ đề liên quan do bên thứ ba tạo ra NHƯNG Công ty không phê duyệt hoặc xác nhận thông tin này và / hoặc các công cụ này. Thông tin đó có thể là dấu hiệu của xu hướng giao dịch hoặc cơ hội giao dịch và cần hiểu rằng, bằng cách thực hiện bất kỳ hành động nào do thông tin / công cụ này cung cấp, bạn chấp nhận và hiểu rằng nó có thể làm mất toàn bộ vốn của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào như vậy do bạn thực hiện các hành động dựa trên thông tin và hoặc các công cụ do bên thứ ba tạo ra.
 6. Công ty cũng có thể cung cấp, theo quyết định của mình, thông tin, tin tức, bình luận thị trường hoặc bất kỳ thông tin nào khác thông qua trang web, đại lý hoặc nền tảng của mình nhưng khi làm như vậy, công ty hiểu rằng thông tin được cung cấp chỉ để cho phép bạn đầu tư của riêng mình quyết định và không liên quan đến lời khuyên đầu tư. Bạn chấp nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch bạn thực hiện và bất kỳ giao dịch nào bạn tham gia đều được thực hiện dựa trên phán đoán của riêng bạn.
 7. Rủi ro thị trường: Do sự biến động cao của Thị trường, giá của hầu hết các Công cụ tài chính được giao dịch có thể thay đổi đáng kể trong suốt một ngày, điều này có thể mang lại cho bạn lợi nhuận cũng như thua lỗ. Những Công cụ Tài chính có biến động giá không ổn định cần được xem xét cẩn thận vì có rủi ro thua lỗ cao hơn. Giá có thể dao động do những thay đổi trong điều kiện thị trường nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và của Công ty và có thể không thể thực hiện giao dịch theo giá đã khai báo dẫn đến thua lỗ. Sự biến động của thị trường có thể bị ảnh hưởng, nhưng không giới hạn ở, những thay đổi trong cung và cầu, chính sách quốc gia và quốc tế, bất ổn địa chính trị và các sự kiện kinh tế / chính trị hoặc các thông báo.
 8. Rủi ro thanh khoản: Đây là rủi ro tài chính mà trong một thời gian nhất định tài sản cơ sở không thể được giao dịch đủ nhanh trên thị trường mà không ảnh hưởng đến giá thị trường. Bạn phải thừa nhận rằng một số sản phẩm do Công ty cung cấp có thể bị hạn chế về tính thanh khoản do điều kiện thị trường bất lợi và do đó, tài sản có thể biến động và có mức độ rủi ro cao hơn. Sự biến động có thể được phản ánh trong sự chênh lệch lớn hơn giữa giá ASK và giá BID, dẫn đến sự thay đổi giá của sản phẩm.
 9. Rủi ro OTC / Đối tác: Các Công cụ Tài chính do Công ty cung cấp là Giao dịch mua bán tại quầy (OTC) hoặc ngoại hối. Điều này có nghĩa là giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa hai bên, không có bất kỳ sự giám sát nào của sàn giao dịch. Công ty đặt ra các điều kiện giao dịch theo nghĩa vụ của mình để mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi.
 10. Rủi ro OTC / Đối tác là rủi ro do không có thị trường hối đoái, giao dịch phái sinh có thể không được đóng ở trạng thái Mở. Giá niêm yết do các đại lý thiết lập, do đó gây khó khăn cho việc đảm bảo mức giá hợp lý để đánh giá mức độ rủi ro.
 11. Rủi ro hối đoái: Nếu một Công cụ Tài chính được giao dịch bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ trong tài khoản của bạn, những thay đổi về tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của giao dịch, dẫn đến thiệt hại tài chính.

2. Rủi ro liên quan đến giao dịch CFD trên tiền điện tử

  1. CFD trên Dịch vụ tiền điện tử không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. CFD trên Dịch vụ tiền điện tử rất phức tạp và vì vậy Khách hàng phải luôn đảm bảo rằng họ nhận thức đầy đủ và hiểu các đặc điểm và rủi ro cụ thể liên quan đến các CFD trên Dịch vụ tiền điện tử và có kiến thức sâu rộng và / hoặc chuyên môn về CFD trên Dịch vụ tiền điện tử và của tài sản cơ bản của các công cụ tài chính do CFD cung cấp trên Dịch vụ tiền điện tử.
  2. Giao dịch trên các công cụ tài chính được cung cấp bởi CFD trên Dịch vụ tiền điện tử có rủi ro cao mất tất cả vốn đầu tư của bạn trong tài khoản giao dịch và / hoặc trong một giao dịch cụ thể.
  3. Giá giao dịch của các công cụ tài chính và tài sản cơ bản được cung cấp bởi CFD trên Dịch vụ tiền điện tử có độ biến động cao và do đó có thể dao động rộng rãi hoặc không có sẵn tạm thời hoặc vĩnh viễn, do đó, Khách hàng nên giao dịch cẩn thận và chỉ với số tiền mà họ có thể chịu được.
  4. Bản chất của Tiền điện tử có thể dẫn đến tăng nguy cơ gian lận hoặc tấn công mạng và có thể có nghĩa là những khó khăn về công nghệ mà Công ty gặp phải có thể ngăn cản việc truy cập hoặc sử dụng CFD trên Dịch vụ tiền điện tử.
  5. Các công cụ tài chính do CFD cung cấp trên Dịch vụ tiền điện tử có những rủi ro khác biệt cụ thể với các công cụ tài chính do Công ty cung cấp với các tài sản, tiền tệ hoặc hàng hóa cơ bản. Không giống như hầu hết các loại tiền tệ, được hỗ trợ bởi chính phủ hoặc các tổ chức pháp lý khác hoặc bằng hàng hóa như vàng hoặc bạc, Tiền điện tử là một loại tiền tệ độc đáo, được hỗ trợ bởi công nghệ và sự tin tưởng. Không có ngân hàng trung ương nào có thể thực hiện các biện pháp khắc phục để bảo vệ giá trị của Tiền điện tử trong một cuộc khủng hoảng hoặc phát hành thêm tiền.

3. Rủi ro liên quan đến giao dịch tiền điện tử

 1. Tiền ảo là sản phẩm phức tạp và rủi ro cao, do đó, bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của mình.
 2. Các loại tiền ảo có thể dao động rộng rãi và có thể dẫn đến mất mát đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Bạn không nên giao dịch bằng tiền ảo trong trường hợp bạn không có kiến thức và chuyên môn cần thiết về các sản phẩm này.

4. Rủi ro kỹ thuật

  1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất tài chính phát sinh do hỏng hóc, trục trặc, gián đoạn, ngắt kết nối hoặc các hành động độc hại của hệ thống thông tin, liên lạc, điện, điện tử hoặc các hệ thống khác mà không phải là kết quả của sự cẩu thả hoặc cố ý của Công ty.
  2. Khi làm việc với thiết bị đầu cuối của khách hàng, bạn phải chịu những rủi ro phát sinh từ:
   1. Các lỗi trong thiết bị, phần mềm và kết nối của bạn;
   2. Lỗi trong cài đặt thiết bị đầu cuối khách hàng của bạn;
   3. Không cập nhật phiên bản thiết bị đầu cuối ứng dụng khách của bạn kịp thời;
   4. Việc bạn không thực hiện theo các hướng dẫn sử dụng thiết bị đầu cuối khách hàng.
    Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sai sót xảy ra trong hoạt động của thiết bị đầu cuối khách hàng và sẽ không bồi thường thiệt hại do sai sót trong hoạt động của thiết bị đầu cuối khách hàng.
    Bạn phải hiểu rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của bên thứ ba chống lại Hệ thống của Công ty dẫn đến gián đoạn dịch vụ hoặc mất tiền, không phải là trách nhiệm của Công ty và bất kỳ trách nhiệm nào gây ra tổn thất sẽ không được Công ty bồi thường.
    Công ty đảm bảo thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy và cung cấp cho bạn trải nghiệm giao dịch an toàn và suôn sẻ.
  3. Bạn phải hiểu rằng khi thực hiện các giao dịch qua điện thoại, bạn có thể gặp khó khăn khi liên hệ với nhà điều hành, đặc biệt là trong thời gian cao điểm. Cần lưu ý rằng hiện tại, Công ty không nhận đặt hàng qua điện thoại.
  4. Bạn phải hiểu rằng thông tin không được mã hóa được truyền qua e-mail không được bảo vệ khỏi bất kỳ truy cập trái phép nào.
  5. Bạn có thể bị thiệt hại về tài chính do việc hình thành các rủi ro nêu trên và bạn hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các tổn thất liên quan mà bạn có thể phải gánh chịu, giả sử rằng những tổn thất này không phải do Công ty sơ suất hoặc cố ý không trả được nợ.

5. Rủi ro thị trường bất thường

  1. Bạn đồng ý rằng nếu điều kiện thị trường trở nên bất thường thì lượng thời gian cần thiết để xử lý đơn đặt hàng và / hoặc hướng dẫn của bạn có thể tăng lên. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng các lệnh có thể không được thực hiện ở mức giá đã khai báo và có khả năng chúng hoàn toàn không được thực hiện.
  2. Các điều kiện thị trường bất thường bao gồm nhưng không giới hạn ở: thời điểm biến động giá nhanh chóng, tăng hoặc giảm trong cùng một phiên giao dịch đến mức, theo các quy tắc của sàn giao dịch liên quan, giao dịch bị đình chỉ hoặc hạn chế hoặc thiếu thanh khoản , hoặc điều này có thể xảy ra khi bắt đầu phiên giao dịch.

6. Rủi ro liên quan đến luật pháp của một số chính phủ

  1. Bạn cũng chịu trách nhiệm về các hoạt động giao dịch và phi giao dịch được thực hiện tại các quốc gia mà chúng bị hạn chế hoặc cấm bởi luật pháp.
  2. Các luật liên quan đến giao dịch tài chính và hợp đồng có thể khác nhau trên toàn thế giới. Bạn có nghĩa vụ đảm bảo rằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ bất kỳ luật, quy định hoặc chỉ thị nào được áp dụng tại quốc gia bạn cư trú.
  3. Khả năng truy cập trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web liên quan nào được tìm thấy từ một liên kết trên trang web của chúng tôi không có nghĩa là các dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ hoạt động liên quan nào là hợp pháp theo luật của quốc gia bạn cư trú. Những dịch vụ này không được sử dụng bởi bất kỳ ai ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà những dịch vụ này không được phép hoặc bất hợp pháp. Tất cả người dùng được yêu cầu và có trách nhiệm kiểm tra các quy định giao dịch liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các Công cụ tài chính do Công ty cung cấp ở quốc gia tương ứng của họ trước khi đăng ký tại nền tảng giao dịch của chúng tôi.

7. Rủi ro liên quan đến nền tảng giao dịch

  1. Tất cả các hướng dẫn của bạn được gửi đến máy chủ của chúng tôi và thực hiện theo thứ tự. Do đó, bạn không thể gửi lệnh thứ hai cho đến khi lệnh trước đó của bạn đã được thực hiện. Nếu đơn đặt hàng thứ hai được nhận trước khi đơn hàng đầu tiên được xử lý, đơn đặt hàng thứ hai sẽ bị từ chối. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động giao dịch ngoài kế hoạch nào có thể được thực hiện nếu bạn gửi lại đơn đặt hàng trước khi được thông báo về kết quả của lệnh đầu tiên.
  2. Bạn phải hiểu rằng việc đóng cửa sổ đặt hàng hoặc cửa sổ vị trí không hủy bỏ một đơn hàng đã gửi.
  3. Bạn thừa nhận rằng chỉ các báo giá nhận được từ máy chủ của chúng tôi là có thẩm quyền. Nếu có sự cố trong kết nối giữa thiết bị đầu cuối khách hàng của bạn và máy chủ của chúng tôi, bạn có thể truy xuất dữ liệu báo giá chưa được gửi từ cơ sở dữ liệu báo giá của thiết bị đầu cuối khách hàng.

8. Rủi ro giao tiếp

  1. Bạn phải nhận thức được rủi ro rằng thông tin được gửi qua email không được mã hóa có thể bị truy cập bởi các bên trái phép.
  2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính phát sinh do việc nhận tin nhắn của Công ty bị trì hoãn hoặc không thành công.
  3. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin xác thực cho Khu vực cá nhân và tài khoản giao dịch của bạn cũng như thông tin bí mật mà chúng tôi gửi cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn thất tài chính phát sinh từ việc bạn tiết lộ thông tin này cho bên thứ ba.

9. Sự kiện bất khả kháng

  1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các tổn thất tài chính phát sinh do các trường hợp bất khả kháng. Những sự kiện này là những hoàn cảnh khắc nghiệt và không thể cưỡng lại được, không phụ thuộc vào ý chí và hành động của các bên tham gia thỏa thuận, không thể thấy trước, ngăn ngừa hoặc loại bỏ, bao gồm nhưng không giới hạn đối với thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn và thảm họa do con người gây ra, các trường hợp khẩn cấp. hoạt động và trên các đường dây tiện ích, tấn công DDOS, bạo loạn, hành động quân sự, tấn công khủng bố, nổi dậy, bất ổn dân sự, đình công và các hành vi điều chỉnh của chính quyền nhà nước và chính quyền địa phương.

10. Rủi ro của bên thứ ba

  1. Điều này được hiểu rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển tất cả các khoản tiền nhận được từ khách hàng vào một hoặc nhiều (các) tài khoản riêng biệt (được gọi là ‘tài khoản khách hàng’) với các tổ chức tài chính đáng tin cậy, chẳng hạn như tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng. Cần lưu ý rằng, mặc dù chúng tôi sẽ thực hiện kỹ năng, sự cẩn trọng và siêng năng thích hợp (theo luật hiện hành) khi lựa chọn tổ chức tài chính mà tại đó quỹ của bạn sẽ được đặt, Công ty không thể chấp nhận trách nhiệm pháp lý đối với những trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và do đó, không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra cho bạn do mất khả năng thanh toán hoặc bất kỳ thủ tục tương đương nào khác hoặc sự thất bại của tổ chức tài chính nơi tiền của bạn sẽ được giữ.
  2. Tổ chức tài chính, nơi chúng tôi sẽ chuyển tiền của bạn, có thể giữ nó trong một tài khoản omnibus. Do đó, trong trường hợp mất khả năng thanh toán hoặc bất kỳ thủ tục tương đương nào khác liên quan đến tổ chức tài chính đó, chúng tôi chỉ có thể thay mặt bạn khiếu nại không có bảo đảm chống lại tổ chức tài chính và bạn sẽ phải chịu rủi ro về khoản tiền mà chúng tôi nhận được từ tổ chức tài chính không đủ để đáp ứng yêu cầu của bạn.
  3. Điều này được hiểu rằng chúng tôi thực hiện đơn đặt hàng của bạn trên cơ sở tài khoản của riêng bạn, tức là với tư cách chính đối với bạn; chúng tôi là đối tác của tất cả các giao dịch của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách thực hiện đơn hàng của chúng tôi.

11. Xung đột lợi ích

  1. Khi chúng tôi giao dịch với bạn với tư cách là khách hàng, các cộng sự của chúng tôi, những người có liên quan hoặc một số người khác được kết nối với chúng tôi có thể có lợi ích, mối quan hệ hoặc thỏa thuận mâu thuẫn với lợi ích của bạn với tư cách là khách hàng của chúng tôi.
  2. Tiếp tục từ điểm trên, những trường hợp sau đây có thể làm phát sinh xung đột lợi ích dẫn đến rủi ro thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của một hoặc nhiều khách hàng do việc cung cấp dịch vụ đầu tư:
   1. chúng tôi thực hiện đơn đặt hàng của bạn với tư cách chính và doanh thu của chúng tôi phần lớn được tạo ra từ các khoản lỗ giao dịch của bạn;
   2. chúng tôi có thể trả tiền cho các bên thứ ba để giới thiệu khách hàng mới hoặc giao dịch của khách hàng.
   3. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách xung đột lợi ích của chúng tôi.

12. Không đảm bảo lợi nhuận

  1. Chúng tôi không thể:
   1. đảm bảo lợi nhuận hoặc tránh thua lỗ khi bạn giao dịch trong các Công cụ tài chính do Công ty cung cấp.
   2. cung cấp đảm bảo về hiệu suất trong tương lai của tài khoản giao dịch của bạn.
   3. cung cấp đảm bảo về bất kỳ mức hiệu suất cụ thể nào hoặc đảm bảo rằng các quyết định / chiến lược đầu tư của bạn sẽ mang lại lợi nhuận hoặc thu được lợi nhuận tài chính.
   4. Bạn không nhận được sự đảm bảo nào như vậy từ chúng tôi hoặc từ bất kỳ chi nhánh hoặc đại diện nào của chúng tôi.
Scroll to Top