Şartlar ve Koşullar IQ Option

Bu Sözleşme, tarafından imzalanmıştır ve bu Hüküm ve Koşullar (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), IQOPTION LTD ile 24840 IBC 2018 arasındaki ilişkiyi düzenler ve şu adreste kayıtlıdır: Hinds Building, Kingstown, St. Vincent ve Grenadinler (bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır) ve www.iqoption.com’un (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) kullanıcısı (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır).

 1. Müşteri, Web Sitesinde yer alan ve kamu tarafından incelenmeye açık, önemli hukuki bilgileri içeren tüm bilgi, koşul ve şartları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini teyit eder.
 2. Müşteri, bu Sözleşmeyi kabul ederek, bu Sözleşmede, eklerinde ve / veya eklerinde yer alan hüküm ve koşulları ve ayrıca Gizlilik Politikası, Ödeme Politikası, Geri Çekme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesinde yayınlanan diğer belgeleri / bilgileri kabul ve geri dönülmez bir şekilde kabul eder. Politika, Davranış Kuralları, Sipariş Uygulama Politikası ve Kara Para Aklamayı Önleme Politikası. Müşteri, Web Sitesinde bir Hesap açarak ve para yatırarak bu Sözleşmeyi kabul eder. Müşteri, Sözleşmeyi kabul ederek ve Şirketin nihai onayına tabi olarak, Şirket ile yasal ve bağlayıcı bir sözleşme yapar.
 3. İşbu Sözleşmenin şartları, Şirketin Müşteri tarafından yapılan bir avans ödemesini alması üzerine Müşteri tarafından kayıtsız şartsız kabul edilmiş sayılacaktır. Şirket, Müşterinin peşin ödemesini alır almaz, Müşteri tarafından İşlem Platformunda yapılan her işlem bu Sözleşmenin şartlarına ve Web Sitesindeki diğer belgelere / bilgilere tabi olacaktır.
 4. Müşteri, Hesap ve Web Sitesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İşlem Platformunda kendisi tarafından gerçekleştirilen her bir İşlemin, faaliyetin, işlemin, siparişin ve / veya iletişimin yönetileceğini ve / veya yürütülmesi gerektiğini kabul eder. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına ve Web Sitesindeki diğer belgelere / bilgilere uygun olarak.
 5. Müşteri, bu mevcut sözleşmeyi kabul ederek, e-posta yoluyla veya Web Sitesi aracılığıyla işbu Sözleşmede yapılan değişiklikler dahil olmak üzere bilgi alabileceğini onaylar.
 6. Tüzel kişilik olan bir müşteri, Web Sitesi aracılığıyla değil, support@iqoption.com’e talebini içeren bir e-posta göndererek Şirkete kaydolabilir. Yukarıda 1’den 5’e kadar olanlarla sınırlı olmamak üzere burada yer alan tüm hüküm ve koşullar, her zaman Tüzel Kişi için geçerli olacak ve Tüzel Kişi bu hüküm ve koşullara, yükümlülüklere ve haklara her zaman uyacaktır.

1. Koşullar

 1. Hesap – Müşteri adına kaydedilen ve Müşterinin Şirketin Ticaret Platformundaki (aşağıda tanımlandığı üzere) tüm işlemlerini / işlemlerini içeren benzersiz kişiselleştirilmiş hesap anlamına gelir.
 2. Sor – bir teklifte daha yüksek fiyat anlamına gelir. Müşterinin satın alabileceği fiyat.
 3. Teklif – bir teklifteki düşük fiyat anlamına gelir. Müşterinin satabileceği fiyat.
 4. Klasik Seçenekler – hisse senedi opsiyonlarındaki CFD’ler anlamına gelir.
 5. CFD (fark sözleşmesi) – bir İşlemin açılması sırasında İşlem Platformunda belirtildiği şekilde, bir Enstrümanın değerindeki farkı takas eden Müşteri ile Şirket arasında akdedilen ticari bir sözleşme ve bunun değeri anlamına gelir. Sözleşmenin sonunda araç.
 6. Dijital Opsiyon Sözleşmesi – Müşterinin opsiyonun sona erdiği sırada dayanak varlığın fiyat hareketini doğru bir şekilde tahmin etmesi durumunda bir ödeme kazandığı bir türev enstrüman türü anlamına gelir. Dayanak varlığın değerinin vade sonunda kullanım fiyatının üstüne mi yoksa altına mı düşeceği konusunda tahmin yapılabilir. Opsiyon, seçilen kullanım fiyatında sona ererse, paranın bittiği kabul edilecek ve yatırılan miktarın kaybedilmesi ile sonuçlanacaktır.
 7. Yürütme – Müşteri emir (ler) inin, mevcut sözleşmenin hükümlerine göre Müşterinin karşı tarafı olarak hareket eden Şirket tarafından yerine getirilmesi anlamına gelir.
 8. Finansal Araçlar – Şirketin İşlem Platformunda bulunan ve aşağıdaki 2.4 paragrafına göre Finansal Araçları ifade eder.
 9. KYC belgeleri – gerçek bir kişi olması durumunda, Müşterinin pasaportunun veya kimliğinin ve hizmet faturasının bir kopyası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Müşteri tarafından sağlanacak belgeler ve / veya yönetim ve mülkiyeti gösteren sertifikalar anlamına gelir. tüzel kişilik olması durumunda nihai intifa hakkı sahibine giden yol ve Şirketin kendi takdirine bağlı olarak isteyebileceği diğer belgeler.
 10. Piyasa – Finansal Araçların tabi olduğu ve / veya işlem gördüğü piyasayı, bu piyasanın organize edilmiş / düzenlenmiş olup olmadığı ve St. Vincent ve Grenadinler’de veya yurtdışında olup olmadığı anlamına gelir.
 11. Piyasa Yapıcı – finansal araçlar için BID ve ASK fiyatları sağlayan şirket anlamına gelir.
 12. İşlemler – Müşteri tarafından verilen bir emri takiben, Müşterinin Hesabında gerçekleştirilen işlemler anlamına gelir, bunlarla sınırlı olmamak üzere, fonların kredilendirilmesi, fonların iadesi, ticari işlemlerin / pozisyonların açılması ve kapatılması ve / veya finansal araçlarla ilgili.
 13. Fiyatlar – Müşteriye her işlem için teklif edilen ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilen fiyatlar anlamına gelir. Bunun ilgili olduğu yerlerde, İşlem Platformu aracılığıyla verilen “Fiyatlar” Farkı içerir (aşağıdaki tanıma bakın).
 14. Hizmetler – bu Sözleşmenin 3. bölümünde açıklanan hizmetler anlamına gelir.
 15. Spread – Satın alma fiyatı Ask (oran) ile aynı anda satış fiyatı Teklif (oran) arasındaki fark anlamına gelir. Şüpheye mahal vermemek için, önceden tanımlanmış bir dağılım, bu Anlaşmanın asimile komisyonunun amaçları içindir.
 16. İşlem Platformu – gerçek zamanlı olarak fiyat teklifleri sunan, siparişlerin yerleştirilmesine / değiştirilmesine / silinmesine izin veren ve Müşterinin ve Şirketin tüm karşılıklı yükümlülüklerini hesaplayan tüm programlardan ve teknolojiden oluşan internet üzerindeki elektronik bir sistem anlamına gelir.

2. Sözleşmenin Konusu

 1. Sözleşmenin konusu, Müşteriye Şirket tarafından Sözleşme kapsamında ve İşlem Platformu aracılığıyla Hizmetlerin sağlanması olacaktır.
 2. Şirket, bu Sözleşmede belirtilen tüm işlemleri yalnızca yürütme esasına göre gerçekleştirecek, hesabı yönetmeyecek veya Müşteriye tavsiyede bulunmayacaktır. Şirket, Müşteri tarafından talep edilen işlemleri, işlem Müşteri için faydalı olmasa bile, bu Sözleşmede belirtildiği şekilde gerçekleştirme hakkına sahiptir. Şirket, bu Sözleşmede ve / veya Web Sitesindeki diğer belgeler / bilgilerde aksi kararlaştırılmadıkça, Müşteriye herhangi bir işlemin durumu hakkında izleme veya tavsiyede bulunma, marj aramaları yapma veya Müşterinin herhangi birini kapatma yükümlülüğü altında değildir. Açık pozisyonlar. Aksi özellikle kararlaştırılmadıkça, Şirket Müşterinin emrini İşlem Platformu aracılığıyla teklif edilenlerden daha uygun kotalar kullanarak yerine getirme girişiminde bulunma yükümlülüğünde değildir.
 3. Şirket’in Sözleşme hükümleri kapsamında vermesi gereken Yatırım ve Yan Hizmetler aşağıda belirtilmiş olup, Şirket bunları işbu Sözleşme hükümlerine göre piyasa yapıcı sıfatıyla sağlayacaktır. Şirketin bir veya daha fazla Finansal Araç ile ilgili olarak sağladığı Hizmetler şunlardır (aşağıdaki liste ayrıntılı olarak kabul edilmeyecektir): a. Bir veya daha fazla Finansal Araç ile ilgili olarak emirlerin alınması ve iletilmesi;ben. Müşteriler adına emirlerin yerine getirilmesi.

  ii. Kendi Hesabınızda İşlem Yapmak.

  iii. Portföy Yönetimi.

  iv. Yatırım tavsiyesi.

  b. Yan hizmetler

  ben. Saklama ve nakit / teminat yönetimi gibi ilgili hizmetler dahil olmak üzere Müşterinin Alım Satım Hesabı için Finansal Araçların saklanması ve yönetimi.

  ii. Krediyi veya krediyi veren firmanın işleme dahil olduğu bir veya daha fazla finansal araca kredi veya kredi verilmesi.

  iii. Bunların Yatırım Hizmetlerinin sağlanmasına bağlı olduğu döviz hizmetleri.

  Şirket, Müşteri ve Şirket arasında ayrı bir sözleşmede aksi belirtilmedikçe yatırım, vergi veya ticaret danışmanlığı sağlamaz. Hizmetlerimiz, Şirketin talimatlarınıza göre hareket edeceği ve size herhangi bir işlem konusunda tavsiyede bulunmayacağı veya sizin için uygun olup olmadığını belirlemek veya kayıplardan kaçınmanıza yardımcı olmak için alım satım kararlarınızı izleyemeyeceği anlamına gelen ‘yalnızca yürütmeyi’ içerir. Kendi mali, hukuki, vergilendirme ve diğer profesyonel tavsiyenizi almalısınız.

 4. Finansal Araçlar (aşağıdaki liste ayrıntılı olarak kabul edilmeyecektir): a. Hisse senetleri, emtialar, endeksler ve döviz çiftlerinde Dijital Opsiyon ve / veya İkili Opsiyon Sözleşmeleri;b. Hisse senedi opsiyonlarında, hisse senetlerinde ve döviz çiftlerinde (FX) Farklar için Mali Sözleşmeler (CFD’ler);
  Trading in CFDs and other derivatives does not give you any right, voting right, title or interest in the underlying instrument of the Transaction. You understand that you are not entitled to take delivery and are not entitled to ownership of any underlying instrument. CFDs and other derivatives are not traded on a regulated exchange and are not cleared on a central clearinghouse. This exchange and clearinghouse rules and protections do not apply. The Company reserves the right to, at its sole discretion and for all CFD products, impose the following expiration times: daily/weekly/monthly and/or no expiration at all.

  c. Kısa / satış işlemleri için kripto para birimlerinde Farklar için Finansal Sözleşmeler (CFD’ler). Müşterinin yalnızca kripto para birimleri üzerinden CFD ticareti yapabileceği, yalnızca açık / satış işlemlerinde olduğu unutulmamalıdır. Daha sonra, Şirketin diğerlerinin yanı sıra, Şirketin Hüküm ve Koşullarında, Sipariş Yürütme Politikasında, Genel Ücretlerde ve Şirketin web sitesinde yer alan diğer ilgili belgelerde de dahil olmak üzere kripto para birimleri üzerinde CFD’lerle ilgili herhangi bir atıfta bulunursa, bu beyan anlaşılmalı ve kabul edilmelidir. ” CFD’ler kripto para birimleri ” yalnızca açığa / satış işlemlerine atıfta bulunur. Daha fazla bilgi için lütfen Şirketin Kripto Para Birimleri Hüküm ve Koşullarını okuyun. Şirket, kendi takdirine bağlı olarak ve tüm CFD ürünleri için aşağıdaki son kullanma sürelerini uygulama hakkını saklı tutar: günlük / haftalık / aylık ve / veya hiç sona ermemesi.

  d. Kripto Para Birimleri Web Sitesinde Şirket, İçsel koruma (Korumalı CFD’ler) ile Fark Sözleşmelerinin (CFD) finansal hizmetlerini sunma hakkına sahiptir. Korumalı CFD’ler için zarar riski, söz konusu CFD’nin açılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkan herhangi bir alım satım ve / veya devam eden alım satım ücretinin eklenmesi ile belirli bir CFD sözleşmesine Müşteri tarafından yatırılan tutarla sınırlıdır ve bu tutarı aşmaz. Müşteriler, bir CFD pozisyonunu açık tutmak için işlem hesaplarındaki bakiyeyi kullanma seçeneğini seçerek Korumalı CFD’ler tarafından sunulan özelliklerden vazgeçmeyi seçebilirler (“marjlı CFD’ler”). Bu durumda, bir pozisyon için zarar% 95’e ulaştığında, orijinal yatırım tutarının% 20’si Müşterinin hesabından ayrılır. CFD pozisyonu daha fazla zarar alırsa, Müşterinin mevcut bakiyesi buna göre% 20 daha da azaltılır. Müşteri, bir CFD pozisyonu için kabul edilebilir zarar seviyesini belirterek hesap bakiyesinde ayrılan ek fonları sınırlayabilir. Yukarıda açıklanan CFD’lerin her iki özelliğinde de Şirket negatif hesap bakiyesi koruması sunar, yani Müşterinin zararları Müşterinin hesabında bulunan toplam fon miktarını asla aşamaz. Ek olarak, yukarıda açıklanan CFD’ler için karşılık gelen potansiyel faydalara ilişkin zarar riski, önerilen finansal sözleşmenin özel niteliği ışığında makul ölçüde anlaşılabilir.

 5. Bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olarak, Şirket Müşteriye Müşteriye tabi olan Hizmetleri sağlamayı kabul eder: a. Yaşadığı veya bulunduğu yargı yetkisine göre olgunluk çağında olmak, yasal ehliyete ve aklı başında.b. Şirket tarafından sunulan finansal ürün veya hizmetlerin dağıtımının veya sağlanmasının yerel yasa veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir ülkede ikamet etmemek. Tabi oldukları yerel yasa veya düzenlemelerin şartlarını belirlemek ve bunlara uymak Müşterinin sorumluluğundadır.

  c. ABD / ABD vatandaşı bölgeleri olmamak ve şu yargı bölgelerinde ikamet etmemek: ABD / ABD bölgeleri, Kanada, Avustralya, Belçika, İsrail, Filistin, Japonya, Sudan, Suriye, İran, Kuzey Kore, Rusya Federasyon ve / veya Avrupa Ekonomik Alanının herhangi bir ülkesi.

 6. Şirket, bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olarak Şirketin mutlak takdirine bağlı olarak Müşteriye Hizmetler sunacaktır.
 7. Müşteri yasaktır ve hiçbir koşulda İşlem Platformu, Web Sitesi ve / veya Hesabı aracılığıyla toplam bakiyeyi ve / veya para miktarını aşacak herhangi bir işlem / İşlem gerçekleştirmesine izin verilmez. Hesabı ile yatırılır / muhafaza edilir. Bu tür yatırılan tutarlar, Müşterinin Şirkete herhangi bir para ödeme yükümlülüğünün güvence altına alındığı Müşteri tarafından Şirkete rehin olarak veya başka bir şekilde teminat olarak verildiği kabul edilecektir.

3. Şirketin Hizmetleri

 1. Hizmetler – Müşteri, analitik, haberler ve pazarlama bilgileri hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketin Ticaret Platformu aracılığıyla Şirket tarafından Müşteriye sağlanan hizmetler.
 2. Şirket, Müşterinin ticari faaliyetlerinin / emirlerinin ve / veya işlemlerinin yürütülmesini kolaylaştıracaktır, ancak Müşteri, Şirketin Müşteriye hiçbir zaman herhangi bir güven hizmeti ve / veya ticaret danışmanlığı veya danışmanlık hizmeti vermeyeceğini kabul ve beyan eder.
 3. Şirket, Müşterinin tüm işlemlerini / İşlemlerini bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak ve yalnızca yürütme esasına göre gerçekleştirecektir. Şirket, Müşterinin Hesabını yönetmeyecek veya Müşteriye hiçbir şekilde tavsiyede bulunmayacaktır.
 4. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından talep edilen siparişleri / işlemleri, bu tür emirlerin / işlemlerin Müşteriye yararlı olmamasına bakılmaksızın işleyecektir. Şirket, bu Sözleşmede ve / veya Web Sitesindeki diğer belgeler / bilgilerde aksi kararlaştırılmadıkça, Müşteriye herhangi bir işlemin / siparişin durumu hakkında izleme veya tavsiyede bulunma, Müşteriye marj çağrıları yapma veya kapatma yükümlülüğü altında değildir. Müşterinin açık pozisyonlarından herhangi biri. Aksi özellikle kararlaştırılmadıkça, Şirket Müşterinin siparişini / işlemini İşlem Platformu aracılığıyla sunulanlardan daha uygun teklifler kullanarak işleme koymak veya işleme koymaya çalışmak zorunda değildir.
 5. Şirket, Müşteri tarafından Hesap ve / veya İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilen herhangi bir işlemden mali olarak sorumlu olmayacaktır.
 6. Her Müşteri, Şirket hizmetlerinin ve ilgili Hesabın tek yetkili kullanıcısı olacaktır. Müşteriye, Hesabı kullanma ve ona erişme konusunda münhasır ve devredilemez bir hak verilmiştir ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yakın akrabaları ve / veya üyeler dahil olmak üzere başka hiçbir üçüncü tarafın olmamasını sağlamak onun sorumluluğundadır. yakın akrabası, kendisine atanan Hesap aracılığıyla erişim ve / veya ticaret yapacaktır.
 7. Müşteri, güvenlik bilgileri aracılığıyla verilen tüm siparişlerden sorumlu olacaktır ve Şirket tarafından bu şekilde alınan tüm siparişler Müşteri tarafından verilmiş kabul edilecektir. Herhangi bir sipariş bir Müşterinin Hesabı aracılığıyla verildiği sürece, Şirket makul olarak bu tür siparişlerin Müşteri tarafından verildiğini varsayacak ve Şirket konuyu daha fazla araştırma yükümlülüğü altında olmayacaktır. Şirket, Müşteri dışında herhangi bir üçüncü şahsa karşı sorumlu olmayacak ve / veya herhangi bir yasal ilişki sürdürmeyecektir.
 8. Müşteri herhangi bir üçüncü şahıs adına ve / veya herhangi bir üçüncü şahıs adına hareket ederse, Şirket bu kişiyi Müşteri olarak kabul etmeyecek ve bu şahsın tanımlanıp tanımlanmamasına bakılmaksızın bu şahsa karşı sorumlu olmayacaktır.
 9. Müşteri, Şirkete verdiği siparişi Şirket’e verdiği andan itibaren 3 saniye içinde iptal etme hakkına sahiptir (bundan böyle “İptal” olarak anılacaktır). Müşteri, Şirket tarafından sunulan üç saniyelik iptal seçeneğinin, fiyat değişmediği sürece müşteri için geçerli ve kullanılabilir olduğunu kabul ve anlar. Müşterinin platform aracılığıyla Şirkete sipariş verdiği andan üç saniye sonra, Şirket Müşteriden seçeneği satın almayı teklif edebilir (ancak zorunlu değildir) ve Müşteri bu tür bir teklifi kabul etme hakkına sahiptir (bundan sonra “Satın Alma” olarak anılacaktır). Müşteri, platformda belirtilen koşullara tabi olarak bu İptal veya Satın Alma seçeneğini kullanma hakkına sahiptir. Bu koşullar, Şirket tarafından alınan ücreti de içerebilir. Bu ücret platformda belirtilir. Şirket, İptal ve Satın Alma koşulları, maliyetleri vb. İle ilgili gerekli tüm bilgileri sağlamakla yükümlüdür. Müşteri, bu tür bilgilerin platformda sağlanmasının yeterli olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, İptal ve / veya Satın Alımın maliyeti piyasa durumuna bağlı olduğu sürece, İptal veya Satın Alma işleminin Müşteri için çok riskli olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, İptal ve / veya Satın Alımın kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlendiğini kabul ve beyan eder.
 10. Müşteri, Şirket tarafından alınacak herhangi bir ücret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İşlem Platformu / Web sitesinde belirtilen koşullara tabi olarak bu İptal veya Satın Alma seçeneğini kullanma hakkına sahiptir. Şirket, geçerli maliyetler vb. Dahil olmak üzere İptal ve Satın Alma koşullarına ilişkin gerekli tüm bilgileri sağlamakla yükümlü olacaktır. Müşteri, bu tür bilgilerin İşlem Platformunda sağlanmasının yeterli olduğunu kabul eder, kabul eder ve kabul eder. Müşteri, İptal veya Satın Alma seçeneğinin kullanımının, özellikle İptal ve / veya Satın Alma ile ilişkili maliyetlerin piyasa durumuna bağlı olduğu durumlarda Müşteri için büyük riskler içerdiğini kabul eder, kabul eder ve kabul eder. Müşteri, İptal ve / veya Satın Alma seçeneğinin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Müşteri tarafından, Şirketin zaman zaman, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Müşterinin fonlarını elinde tutmak ve / veya ödeme yürütme hizmetlerini almak amacıyla üçüncü bir şahıstan yararlanabileceği anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Bu fonlar, söz konusu üçüncü şahısların kendi fonlarından ayrılmış hesaplarda tutulacak ve Müşterinin bu tür fonlara ilişkin haklarını etkilemeyecektir.

4. Alım ve İletim / Elektronik Ticaret

 1. Müşteri, bu Sözleşmeyi kabul etmekle, bu Sözleşmenin tüm hükümlerini ve Web Sitesindeki ilgili bilgileri okuyup anladığını kabul eder. Müşteri, alınan tüm emirlerin Piyasa Yapıcı sıfatıyla işlemin karşı tarafı olarak Şirket tarafından yerine getirileceğini kabul ve anlar. Şirket, emirlerin yerine getirilmesi amacıyla Müşteri adına bir vekil olarak değil, bir asil olarak hareket edecektir. Müşteri, bu model nedeniyle Çıkar Çatışmalarının ortaya çıkabileceği konusunda bilgilendirilir.
 2. Şirket tarafından emrin alınması kabul teşkil etmez ve kabul sadece emrin Şirket tarafından yerine getirilmesi ile olur.
 3. Şirket, Müşterinin emirlerini sırayla ve derhal yerine getirmekle yükümlü olacaktır.
 4. Müşteri, a) İşlem Platformu üzerinden gönderilen emirlerde, söz konusu elektronik araçların teknik veya mekanik arızalarından kaynaklanan hata veya yanlış yorumlanma riskini, b) herhangi bir gecikme veya diğer sorun riskini ve c) aşağıdaki riski kabul eder ve kabul eder. Siparişler, Hesabı kullanma ve / veya hesaba erişme yetkisi olmayan kişiler tarafından verilebilir ve Müşteri, söz konusu siparişlere uygun hareket etme sonucunda ortaya çıkan her türlü zarardan Şirket’i tam olarak tazmin etmeyi kabul eder.
 5. Müşteri, siparişinin alınması ve iletilmesi sırasında, Şirket’in içeriği ve / veya siparişi veren kişinin kimliğine ilişkin hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder. şirket.
 6. Müşteri, Şirket’in İşlem Platformu gibi önceden belirlenmiş elektronik araçlar kullanılarak iletilen emirler dışında elektronik yollarla yerine getirilmesi için Şirkete iletilen emirlere dayanarak işlem yapmayacağını ve Şirketin Müşteriye karşı herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. bu tür emirlere göre işlem yapmamak.
 7. Müşteri, Şirket tarafından sunulabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin her zaman satın alma veya ticari amaçlarla kullanılamayacağını ve bu ürünleri müşterilere sunup sunmayacağının Şirketin mutlak takdirine bağlı olduğunu kabul ve beyan eder. her zaman. Şirket, herhangi bir ürünü herhangi bir zamanda kullanıma sunmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu bölümle ilgili olarak parasal veya başka türlü hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.
 8. Müşteri, Şirketin aşağıdaki durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle ve gerekçesiz olarak, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, emirleri yerine getirmeyi reddetme hakkına sahip olacağını kabul eder: a. Emrin yerine getirilmesi finansal araçların piyasa fiyatını manipüle etmeyi amaçlıyor veya hedefliyor ise (piyasa manipülasyonu);b. Kararın uygulanması, gizli bilgilerin kötüye kullanılması (içeriden bilgi ticareti) teşkil ediyor veya teşkil edebiliyorsa;

  c. Kararın yerine getirilmesi, yasadışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin (kara para aklama) yasallaşmasına katkıda bulunur veya katkıda bulunursa;

  d. Müşterinin finansal araçların satın alımını karşılayacak yeterli fonu yoksa veya bunların satışını karşılayacak yeterli sayıda finansal araç yoksa;

  e. Müşteri, bu Sözleşme kapsamında Şirkete karşı herhangi bir yükümlülüğünü yerine getiremezse;

  f. Finansal Araç veya Müşterinin almak / satmak istediği Finansal Aracın dayanak varlığıyla ilgili olarak Şirketin iç politikalarında belirtilen Şirket’in kendi risk seviyelerine ulaşılmışsa;

  g. Müşteri ABD Bildirilebilir Kişi veya ABD / ABD, Kanada, Avustralya, Belçika, İsrail, Filistin, Japonya, Sudan, Suriye, İran, Kuzey Kore, Rusya Federasyonu ve / veya bölgelerinde ikamet etmek istiyorsa veya olmak istiyorsa Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki herhangi bir ülke.

  Any such refusal by the Company shall not affect any obligation, which the Client may have towards the Company.

  h. Müşteri, kendi takdirine bağlı olarak, belirli piyasa koşullarında ve özellikle iç risk seviyelerine ulaştığı veya aştığı durumlarda, Şirketin, CFD sözleşmelerindeki Müşterinin pozisyonlarının tamamını veya bir kısmını temel varlıklar olarak kripto para birimleriyle kapatmak zorunda kalabileceğini kabul eder. Şirket, bir CFD pozisyonunun Şirket tarafından tasfiye edilmesi durumunda Müşteriye yeterli bildirimde bulunmayı taahhüt eder ve tasfiye işlemine başlamadan önce en az 5 (beş) iş günü önceden bildirimde bulunur.

  ben. Yukarıdakilere ek olarak, Şirket her Müşteriye Şirkette tutulan herhangi bir açık kripto para birimi pozisyonu (kaldıraçsız) için bir bakım / saklama ücreti talep etme hakkını saklı tutar, ancak yükümlülüğü yoktur (“Açık Pozisyonlar”). Bu tür bir hak, bu tür Açık Pozisyonlar açılış tarihinden itibaren üç (3) aydan fazla açık kalırsa ortaya çıkar ve Şirket tarafından kullanılabilir (“Minimum Süre”).

Asgari Sürenin tamamlanmış olması ve Şirket’in tamamen kendi takdirine bağlı olarak burada sağlanan hakkı kullanmaya karar vermesi koşuluyla, aşağıdaki adımlar atılacaktır:

(1) Şirket, Müşteriye, bildirimin alınmasından itibaren yedi (7) gün içinde, Şirketin, Açık Pozisyona göre bakım / saklama ücretlerinin uygulanmasına devam edeceğini bildiren yazılı bir bildirimde bulunacaktır. aşağıdaki tablo;

(2) Müşteri, herhangi bir bakım / gözetim ücreti uygulamasından kaçınmak isterse, bildirim tarihinden itibaren en geç yedi (7) gün içinde pozisyonunu derhal kapatmaya devam etmelidir. ;

(3) Aşağıdaki tabloda belirtilen% bakım ücreti, aşağıda belirtilen süreler içerisinde her ayın sonunda Açık Pozisyon değerine göre hesaplanacaktır;

(4) Hesaplanan idame ücretinin ödenmesi, Açık Pozisyonun Asgari Süreye ulaştığı tarihte ve ardından aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde birbirini izleyen her dönemin tamamlanmasından sonra yapılır. Müşterinin Açık Pozisyon bakiyesinden ilgili tutar otomatik olarak düşülerek Şirkete ödeme kolaylaştırılacaktır; ve

(5) Her dönemin sonunda (aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi), bakım / gözetim ücreti yüzdesi, Müşteriye herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde otomatik olarak artırılacaktır.

Pozisyon Açılışından itibaren Süre Bakım / Saklama Ücretleri
3 ay % 0.25
6 ay % 0,50
9 ay % 0.75
12 ay % 1.00
13 ay % 1,25
14 ay % 1,50
15 aylar % 1,75
16 aylar % 2.00
17 aylar % 2.25
18 ay ve üzeri % 2,50

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

 1. Şirket, kesintisiz hizmet, güvenli ve hatasız ve ticaret sitelerinin sunucularına yetkisiz erişimden muafiyet veya Müşterinin bilgisayarlarındaki ve Şirket’in bilgisayarlarındaki donanım, yazılım, iletişim ve sistemlerdeki hasarlardan, arızalardan veya arızalardan kaynaklanan kesintileri garanti etmez. tedarikçiler.
 2. Şirket tarafından hizmet sağlanması, diğerlerinin yanı sıra, üçüncü şahıslara bağlıdır ve Şirket, üçüncü şahısların herhangi bir eylemi veya ihmalinden sorumlu değildir ve Müşteriye ve / veya üçüncü şahıslara verilen herhangi bir zarar ve / veya kayıp ve / veya masraftan sorumlu değildir. yukarıda bahsedilen herhangi bir eylem veya ihmal sonucunda ve / veya bunlarla ilişkili olarak taraf.
 3. Şirket, Müşteriye yol açtığı iddia edilen, mücbir sebepler veya Şirketin kontrolünde olmayan ve ticaret sitesinin erişilebilirliğini etkileyen bu tür herhangi bir olayı içeren herhangi bir zarardan sorumlu olmayacaktır.
 4. Şirket veya Temsilcisi / Temsilcileri, yukarıda belirtilen zararların olasılığından haberdar edilmiş olsa bile, hiçbir koşulda Şirket veya Temsilcisi (ler) hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır.

6. İşlemlerin Mutabakatı

 1. Şirket, bu tür işlemlerin gerçekleştirilmesinin ardından tüm işlemlerin mutabakatına geçecektir.
 2. Şirketin Ticaret Platformunda Müşteriye her zaman çevrimiçi bir Hesap özeti yazdırılabilecektir.

7. Tarafların Hakları, Yükümlülükleri ve Teminatları

 1. Müşteri şu haklara sahip olacaktır: a. Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak ve bunlara tabi olarak Web Sitesinde bir işlemin / İşlemin gerçekleştirilmesini talep eden herhangi bir siparişi Şirkete iletmek;b. Para Çekme Politikasına tabi olan ve Şirketin Müşteriye karşı herhangi bir talebinin olmaması ve / veya Müşterinin Şirkete karşı herhangi bir borcunun olmaması kaydıyla, herhangi bir tutarın geri çekilmesini talep etmek;

  c. Müşterinin Şirket aleyhine iddia edilen herhangi bir şikayeti olması ve / veya Müşteri ile Şirket arasında herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda, Müşteri şikayetini tüm ilgili ayrıntıları ve ayrıntıları içerecek şekilde şikayet dünyasında Şirkete iletebilir. @ iqoption.com. Şirket, bu tür bir şikayetin alındığını teyit edecek, konuyla ilgili dahili bir soruşturma başlatacak ve Müşteriye makul bir süre içinde ancak şikayetin alındığını onayladığı tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yanıt verecektir.

  d. Müşteriden Şirkete karşı ödenmemiş bir borcun olmaması ve bu fesih burada bölüm 17’ye göre yapılması koşuluyla Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedecektir.

 2. Müşteri: a. Hesaba para yatırma / avans ödemesi üzerine Hesabın aktif hale geleceğini kabul eder.b. Bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına her zaman uyacağını ve bunlara uyacağını garanti eder.

  c. Hizmet (ler) in ve Hesap kullanımıyla ilgili olarak Şirket tarafından verilen kullanıcı adı ve şifrenin her zaman yalnızca kendisi tarafından kullanılacağını ve başkalarına ifşa edilmeyeceğini garanti eder. kişi;

  d. Güvenlik bilgileri aracılığıyla verilen tüm siparişlerden sorumlu olacak ve Şirket tarafından bu şekilde alınan tüm siparişler Müşteri tarafından verilmiş kabul edilecektir;

  e. Bu vesileyle, Hesaba farklı ülkelerden farklı IP adresleri aracılığıyla ve / veya VPN kullanımı (Türkiye veya Endonezya’dan kullanıcılar hariç) aracılığıyla sık sık erişim ve oturum açmanın, Şirketi makul bir şekilde bölüm 3’e inandıracak bir gösterge olduğunu kabul eder. paragraf 6 ve 7 paragraf d alt paragraf b, burada ihlal edilmiştir.

  f. Herhangi bir alım satım stratejisinin ve / veya yatırım kararının ve / veya Hesabı aracılığıyla ve İşlem Platformunda gerçekleştirdiği faaliyetlerin, ilgili tüm riskler göz önünde bulundurularak / dikkate alınarak / farkında olarak ve yalnızca temelde yapıldığını onaylar. kendi bilgisi ve kendi takdirine bağlıdır.

  g. Şirketin zaman zaman Müşteriye ifşa edeceği ve / veya Müşteriye sunacağı Şirkete ait herhangi bir gizli bilgiyi ifşa etmemek için gerekli tüm adımları atacağını ve önlem alacağını garanti eder.

  h. Üçüncü ve / veya yetkisiz şahısların Hesabına yetkisiz erişiminden ve hesabının işletilmesinden kaynaklanan finansal kayıp riski dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü riski kabul eder.

  ben. Şirkete, iletişim bilgilerindeki herhangi bir değişikliği ve Şirkete vermiş olduğu kişisel verilerdeki diğer değişiklikleri, söz konusu değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde Şirkete bildirecektir.

  j. Şirkete sadece 1 (bir) Hesap açacaktır. Müşterinin birden fazla hesaba sahip olması durumunda, bu tür çoklu hesaplar aracılığıyla yapılan işlemler / İşlemler ve bu işlemlerin / İşlemlerin bunlara karşılık gelen mali sonuçları Şirketin tamamen kendi takdirine bağlı olarak iptal edilebilir. Bu tür çoklu hesapların tümü, Şirketin mutlak takdirine bağlı olarak bloke edilebilir ve burada yatırılan ve tutulan fonlar, Şirketin Müşteriye karşı mali yükümlülüğü olarak değerlendirilmeyecek / muamele görmeyecektir.

  k. Müşterinin kişisel verilerinin ifşa edilmesi sonucunda Şirket aleyhine açılan her türlü iddia ve / veya yasal işlemden Şirketi tazmin edecek ve masum tutacaktır.

  l. Gelir / gelir vergisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerçekleştirilen işlemler / İşlemler ile ilgili olarak Müşterinin ikamet ettiği / yaşadığı yerde geçerli olan mevcut vergi mevzuatına göre eylemlerinin tam sorumluluğunu geri alınamaz bir şekilde kabul eder.

  m. Hizmet (ler) in sağlanmasının bilgilerin açık bir ağ üzerinden taşınmasını içerebileceğini kabul eder. Bu nedenle bilgiler düzenli olarak ve sınırların ötesinde kontrol edilmeden iletilir. Şirket, şifreleme gibi teknikler kullanarak bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesini ve okunmasını önlemek için makul adımları atacaktır, ancak üçüncü şahısların Müşterinin bilgilerine / kişisel verilerine yetkisiz erişimini / görüntülemesini önlemek her zaman mümkün değildir. Müşteri, bu tür herhangi bir yetkisiz erişimin / ifşanın kasıtlı olarak yapılmadığından ve Şirket’in bu tür yetkisiz erişimi önlemek için tüm makul önlemleri ve eylemleri aldığından makul ölçüde tatmin olduğu sürece, bu riski kabul eder ve bunu kabul ve muvafakat eder. / açıklama.

  n. İşlemin dayandığı dayanak varlık veya sözleşmenin ilgili finansal kuruluş tarafından belirlenen bir sona erme tarihinde ödenmesi durumunda, Şirketin herhangi bir işlemi tamamen kendi takdirine bağlı olarak Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın kapatma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. söz konusu varlığın alınıp satıldığı piyasa (bu süre ‘Kapanış Zamanı’ ve ilgili süresi dolan işlem ‘Süresi Dolan İşlem’ olarak anılır). Şirket, Süresi Dolan bir İşlemde açık bir pozisyonu devretmek için harekete geçmek zorunda olmayacaktır.

  Ö. Şirketin, Müşterinin Hesabına üçüncü şahısların veya isimsiz ödemeleri yasakladığını kabul eder. Yalnızca Müşterinin adına tutulan ve Müşteriye ait bir hesaptan gönderilen fonlar kabul edilir. Şirket, üçüncü şahıs veya isimsiz mevduat tespit etmişse, Hesabı bloke etme hakkını saklı tutar. Müşteri, kalan fonların aynı ödeme yöntemiyle üçüncü taraf kaynağına iade edileceğini ve Müşteri tarafından üçüncü şahıs veya anonim fonlar kullanılarak biriktirilen kârların Müşteriye aktarılmayacağını unutmamalıdır.

  s. Şirketin kendi adına Hesap bakiyesi kapsamına girmeyen bir işlem / İşlem gerçekleştirmesi durumunda, Şirketin varlıklarını tasfiye etme ve gelirlerini bir kısmını veya toplam fark.

  q. Müşterinin Alım Satım Platformuna bağlantısında, Müşteri’nin hizmetleri almak için kullandığı ekipmanında (kişisel bilgisayar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu vb. Dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelebilecek teknik eksikliklerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu gayri kabili rücu olarak kabul eder. ) ve bu eksiklikler nedeniyle Müşterinin uğrayabileceği doğrudan ve / veya dolaylı zararlar için Şirkete karşı hiçbir hak talebinde bulunmayacağını teyit eder.

  r. Şirketin, Müşterinin talep ettiği herhangi bir işlemi / İşlemi ve / veya bu Sözleşme kapsamında gerekli diğer herhangi bir işlemi yapmayı reddetme hakkına sahip olduğunu, Müşteriye karşı, vadesi gelmiş, gelecekteki veya koşullu ve bunların bu tür yükümlülüklerin doğduğu aynı işlemden / İşlemden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın.

  s. İşbu Sözleşmenin ve / veya Web Sitesinde bulunan herhangi bir materyalin Şirket tarafından zaman zaman tek taraflı olarak değiştirilebileceğini ve bunu sağlamak için Web Sitesini sık sık kontrol etmekle sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. bu şekilde yapılan herhangi bir değişikliğin farkına varmıştır. Müşteri tarafından herhangi bir işlem / İşlem talebinin sunulması üzerine, bu Sözleşmede ve / veya Web Sitesinde bulunan herhangi bir materyalde yapılan herhangi bir değişiklik Müşteri tarafından kabul edilmiş ve kabul edilmiş sayılacaktır.

  t. Şirket, değişikliklerin önemli olduğunu düşünürse, bu tür değişiklikler Müşteriye yapılan bildirimde belirtilen tarihte ve herhangi bir tarih belirtilmemişse bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

  u. Müşteri, herhangi bir değişikliğin etkili olabilmesi için onayının gerekli olmadığını anlar ve kabul eder. Müşteri, Şirketin Hüküm ve Koşullarında uygulanan değişikliklerin içeriğine yanıt vermesin ve / veya buna katılmasa da, bu değişiklik, değiştirilen Hüküm ve Koşulların içeriğinin Müşteri tarafından kabulü olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, Müşterinin bildirimi aldıktan ve / veya Hesabına giriş yaptıktan sonra herhangi bir işlem (ler) i gerçekleştirme emri, Müşteri tarafından, değişikliğin ve tadil edilen Sözleşmenin içeriğinin kabulü olarak kabul edilecektir.

  v. Müşteri, tüm değişikliklerden haberdar olmanın kendi sorumluluğunda olduğunu anlar. Uygulanabilir sürüm, Şirketin web sitesine yüklenen en son sürüm olacak ve bir anlaşmazlık durumunda en son sürüm geçerli olacaktır.

  w. Müşterinin değişiklikleri kabul etmemesi durumunda, Müşteri, burada yer alan Sözleşmenin Süresi ve Feshi bölümüne uygun olarak bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

 3. Müşteri işbu belge ile Şirkete şunları garanti ve beyan eder: a. ABD vatandaşı değildir / ABD vatandaşı bölgeleri değildir ve Şirket tarafından sunulan finansal ürün veya hizmetlerin dağıtımının veya sağlanmasının yerel yasalara veya düzenlemelere aykırı olacağı herhangi bir ülkede ikamet etmemektedir.b. Tabi olduğu tüm geçerli yerel kanun ve / veya yönetmeliklerin şartlarını belirlemekten ve bunlara uymaktan sorumludur.

  c. Yasal ehliyete / yeterliliğe sahip, aklı başında ve ikamet ettiği veya vatandaşı olduğu ülkede olgunluk yaşına ulaşmış;

  d. ABD / ABD vatandaşı ve / veya Kanada, Avustralya, Belçika, İsrail, Filistin, Japonya, Sudan, Suriye, İran, Kuzey Kore, Rusya Federasyonu ve / veya Avrupa Ekonomik Alanının herhangi bir ülkesi vatandaşı değildir ;

  e. Bu Sözleşmeyi veya bu Sözleşmede öngörülen herhangi bir sözleşmeyi veya işlemi gerçekleştirmesini engelleyen herhangi bir yasa veya düzenlemeyle ilgili olarak herhangi bir yasal engel altında değildir ve bunlara tabi değildir.

  f. Müşteri, herhangi bir üçüncü şahsın yetkili temsilcisi / vekili veya mütevellisi olarak değil, asil olarak hareket eder.

  g. Müşteri tarafından Şirkete herhangi bir amaçla teslim edilen parasal fonlar ve / veya finansal araçlar ve diğer varlıklar, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yasa dışı ve / veya cezai faaliyet ve / veya terörizm ile bağlantılı değildir.

  h. Müşteri tarafından Şirkete herhangi bir amaçla teslim edilen parasal fonlar ve / veya finansal araçlar ve diğer varlıklar münhasıran Müşteriye ait olacak ve Müşteri aksi belirtilmedikçe her zaman herhangi bir ücret, haciz, rehin veya ipotek içermeyecektir. Şirkete yazılı olarak.

  ben. Müşteri’nin Şirkete teslim ettiği finansal araçlar, bilgiler ve / veya yasal belgeler gerçek, geçerli ve herhangi bir kusurdan ari olup, iddia ettikleri hukuki etkiye sahip olacaktır.

  j. Müşteri, kayıt sırasında kendisi hakkında doğru, eksiksiz ve gerçek bilgi verdiğini ve değiştirilmiş olabilecek herhangi bir kayıt bilgisini derhal güncelleyerek sağlanan bilgilerin doğruluğunu koruyacağını onaylar. Bunun yapılmaması, Hesabın kapatılmasına, Hesap sınırlamalarına ve / veya herhangi bir işlemin geçersiz kılınmasına neden olabilir.

  k. Müşteri, para yatırma anından itibaren 7 günü geçmeyen bir süre içinde KYC belgelerini Şirkete sağlayacaktır.

  l. Müşteri, bir Hesabı kaydetme ve çalıştırma amacının ve nedeninin kendi adına / kendi adına herhangi bir finansal araçla ticaret yapmak ve Şirket tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanmak olduğunu teyit eder. Müşteri, bir Hesabı çalıştırma nedeninin değişmesi durumunda Şirketi derhal bilgilendireceğini garanti eder.

  m. Müşteri, Hesap ve Hizmetlerin sağlanması yoluyla herhangi bir işlemin / İşlemin ve / veya ticaretin yürütülmesi sırasında ve / veya sonrasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yukarıdaki garantileri her zaman garanti eder ve / veya tekrarlayacaktır.

 4. Şirket şu haklara sahip olacaktır: a. İşbu Sözleşmenin bir veya birkaç hükmünün Müşteri tarafından ihlal edilmesi durumunda, Şirket’in Müşteriye karşı mali yükümlülüklerinin değerinin boyutunu, ticari işlem kaydının uygun girişindeki değişikliklerle değiştirin.b. Şirket, opsiyon ödeme oranını, iade oranını, iade oranını ayarlama imkanını, opsiyon tipini edinme olasılığını, minimum ve / veya maksimum opsiyon tutarını, olası vade tarihini değiştirme, ekleme veya varsayılan olarak ayarlama hakkını saklı tutar. varlıkların biri, birkaçı veya tamamı için dönemler. Şirket, satın alınan maksimum opsiyon miktarını 1 (bir) dakika, 1 (bir) saat, 1 (bir) takvim günü olarak sınırlama hakkına sahip olacaktır.

  c. Müşterinin Hesap aracılığıyla yaptığı işlemlere ilişkin niyetini açıklığa kavuşturmak da dahil olmak üzere, buradaki Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa Müşteri ile iletişime geçin.

  d. Müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmenin ve / veya Web Sitesinde sunulan materyalin hüküm ve koşullarını tek taraflı olarak değiştirmek ve / veya tadil etmek ve / veya yeniden düzenlemek. Şirket, bu tür değişiklikleri Müşteriye Web Sitesi aracılığıyla ve / veya Müşteriye bir e-posta göndererek bildirecektir.

  e. İşlem Platformundaki İşlemlerin yerine getirilmesi işbu Sözleşmenin koşullarına uymuyorsa, Şirketin Müşteriye karşı mali yükümlülüklerinin değerini değiştirin.

  f. İşbu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin herhangi birini ve / veya hükmünü kolaylaştırmak ve / veya geliştirmek için işbirliği yapmak amacıyla üçüncü taraflarla ilişki kurun.

  g. Bu Sözleşme kapsamına girmeyen konular ve / veya yükümlülüklerle ilgili olarak, Şirket kendi takdirine bağlı olarak, ancak her zaman iş gelenekleri ve Hizmetler kapsamındaki mevcut uygulamalara uygun olarak hareket edecektir.

 5. Şirketin Yükümlülükleri: a. Bu Sözleşmenin hükümlerine ve Şirket, Müşterinin bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olduğundan ve / veya bu Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal etmediğinden makul ölçüde tatmin olmasına bağlı olarak, Şirket Hizmetleri Web Sitesi aracılığıyla sunacaktır. ;b. İşbu Sözleşmenin hükümlerini yerine getirmek için.

8. Tazminat ve Sorumluluk

 1. Müşteri, Şirket veya diğer üçüncü şahısların maruz kaldığı doğrudan veya dolaylı tüm yükümlülüklere (bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm kayıplar, zararlar, talepler, maliyetler veya masraflar dahil) karşı Şirketi ve yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını veya temsilcilerini tazmin edecek ve tazmin ettirecektir. Müşterinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken yaptığı herhangi bir eylem veya ihmal ve / veya Müşterinin herhangi bir finansal aracının Şirket ile herhangi bir iddianın çözümünde tasfiyesi, bu tür yükümlülükler ağır ihmalden kaynaklanmadıkça, kasıtlı olarak Şirket tarafından temerrüt veya dolandırıcılık. Bu tazminat, bu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.
 2. Şirket, bu Sözleşme ile ilgili olarak Müşterinin maruz kaldığı herhangi bir doğrudan ve / veya dolaylı kayıp, masraf, maliyet veya yükümlülükten sorumlu olmayacaktır; bu tür bir kayıp, masraf, maliyet veya sorumluluk, ağır ihmal, kasıtlı temerrüt veya dolandırıcılığın bir sonucu olmadıkça şirket tarafından. Yukarıdaki 8.1’inci bölüm hükümlerine bakılmaksızın, Şirket, ister haksız fiil (ihmal dahil), ister yasal görevin ihlali veya başka türlü olsun, herhangi bir kar kaybından veya ve / veya Sözleşme ile bağlantılı olarak.
 3. Şirket, nedenine bakılmaksızın, Müşterinin finansal araçlarının değerinin artmış olabileceği bir fırsat kaybından veya Müşterinin finansal araçlarının değerindeki herhangi bir azalmadan sorumlu olmayacaktır. bu tür bir zarar doğrudan Şirket tarafından yapılan ağır ihmal, kasıtlı temerrüt veya sahtekarlıktan kaynaklanmaktadır.
 4. Şirket, gerçeklerin yanlış beyan edilmesi, yargıdaki hatalar veya yapılan herhangi bir eylemin sonucunda ortaya çıkan veya Şirketin neden olduğu her durumda yapmayı ihmal ettiği herhangi bir kayıptan, bu tür bir eylem veya ihmal ağır ihmal, kasıtlı temerrüt veya ihmalden kaynaklanmadıkça sorumlu olmayacaktır. Şirket tarafından dolandırıcılık.
 5. Şirket, Müşteri adına hareket eden veya Müşteri adına işlemlerin gerçekleştirildiği herhangi bir karşı tarafın, bankanın, saklama kuruluşunun veya diğer üçüncü şahısların herhangi bir eylemi veya ihmalinden veya iflasından sorumlu olmayacaktır.

9. Kişisel Veriler

 1. Müşteri, işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ederek, kişisel verilerinin / bilgilerinin Şirket tarafından otomatik kontroller kullanılmadan toplanmasına ve işlenmesine, kendisinin kendisi tarafından Şirkete sağlandığı şekilde geri dönülemez şekilde izin verir. Bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda kişisel veri terimi, Müşterinin Adı, Soyadı, Soyadı, cinsiyeti, adresi, telefon numarası, e-postası, IP adresi, Çerezler ve Müşteriye Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili bilgiler anlamına gelecektir. (örneğin, Müşterinin ticaret hikayesi).
 2. Müşteri, Şirket tarafından talep edilen kişisel verileri / bilgileri doğru, doğru ve eksiksiz sağlamakla yükümlü olacaktır.
 3. Kişisel verilerin toplanmasının ve işlenmesinin amacı, kara para aklamayı önleme düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ayrıca bu Sözleşmeyle ilgili her türlü amaç dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket’in aşağıdakileri yapmasını sağlamak da dahil olmak üzere geçerli düzenleyici mevzuat gerekliliklerine uymaktır. Müşteriye karşı yükümlülüklerini yerine getirmek.
 4. Müşteri, doğrudan yukarıdaki bölümde açıklanan amaçlar için, Şirket’in toplama, kaydetme, sistematikleştirme, biriktirme, saklama, ayarlama (güncelleme, değiştirme), ayıklama, kullanma, aktarma (yayma, sağlama) hakkına sahip olduğunu kabul ve muvafakat eder. , erişim), anonim hale getirme, bloke etme, silme, bu tür kişisel verileri yok etme ve / veya yürürlükteki düzenleyici mevzuata göre diğer işlemleri gerçekleştirme.
 5. Müşteri, Sözleşmenin süresi boyunca ve Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshedilmesini takip eden 5 yıl boyunca Şirket’in kişisel verilerini bu Sözleşmede açıklanan şekilde saklamasını, muhafaza etmesini ve işlemesini kabul ve rıza gösterir.
 6. Müşteri, işbu vesileyle, Müşterinin siparişlerinin / İşlemlerinin işlenmesini / yürütülmesini kolaylaştırmak için dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verilerin Şirket tarafından üçüncü şahıslara ve temsilcilerine ifşa edilmesini kabul eder, kabul eder ve onaylar. (i) herhangi bir üçüncü şahsa ifşa edilecek kişisel veri miktarının orantılı olması ve / veya yalnızca yukarıda açıklanan eylemleri kolaylaştırmak için sınırlı olması ve (ii) Şirket, söz konusu üçüncü şahsın kişisel verileri yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak kullanır.
 7. Şirket, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği ifşaya tabi olmak kaydıyla, kişisel verileri kamuya açık hale getirme ve / veya bu kişisel verileri başka herhangi bir amaçla ifşa etme hakkına sahip olmayacaktır.
 8. Şirket, kişisel verilerin işlenmesi sırasında, bu tür kişisel verilerin yetkisiz veya kaza sonucu erişime, imha edilmesine, değiştirilmesine, bloke edilmesine, kopyalanmasına, sağlanmasına, yayılmasına ve diğer yasadışı eylemlere karşı korunması için gerekli hukuki, organizasyonel ve teknik önlemleri alacaktır.

10. Devir

 1. Sözleşme, Müşteri için kişisel olacaktır ve Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını veya yükümlülüğünü temlik veya devretme hakkına sahip olmayacaktır.
 2. Şirket, herhangi bir zamanda bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkını veya yükümlülüğünü üçüncü bir tarafa devredebilir veya devredebilir. Şirket, Müşteriyi bu tür bir görevden haberdar edecektir.

11. Risk Bildirimi

Müşteri, Web Sitesindeki Hizmetlerin kullanımına ilişkin risk beyanını okuduğunu, anladığını ve işbu belge ile kabul ettiğini, aynısı Web Sitesi aracılığıyla elektronik olarak da mevcut olduğu için onaylar.

Müşteri, bu Sözleşmeyi kabul ederek, Müşterinin bu Sözleşmede yer alan bilgileri ve Şirketin Risk Açıklamamızda bulunan farklı Finansal Araçların ve / veya Hizmetlerin niteliği ve risklerine ilişkin genel açıklamasını okuduğunu ve anladığını kabul eder.

12. Tek Tıkla Ticaret hüküm ve koşulları

Tek Tıklamayla Ticaret modu, herhangi bir ek onay olmadan Satın Al / Çağır veya Sat / Sat düğmelerine tek bir tıklama ile platformda alım satım işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar.

Tek Tıkla İşlem modunu seçmek, aşağıdaki hüküm ve koşulları okuduğunuzu ve anladığınızı ve burada bağlayıcı olmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Platformun mevcut sürümünüz, sipariş gönderimi için aşağıdaki modlar arasında seçim yapmanızı sağlar. Bu tür modların her biri ile ilgili olarak burada belirtilen prosedür ve koşullara bağlı kalacağınızı kabul edersiniz.

-Siparişlerin teslimi için varsayılan modu kullanırken izlemeniz gereken birkaç adım vardır. Varsayılan modu kullanarak, önce enstrümanlar menüsünü çağırır ve ticaret yapmak istediğiniz varlıkları seçersiniz. Daha sonra, seçtiğiniz araca bağlı olarak tüm parametreleri seçer ve seçilen belirli emir türüne ve alım satım niyetinize bağlı olarak Satın Al / Çağır veya Sat / Sat düğmelerine tıklayarak siparişinizi onaylarsınız. Varsayılan modu kullanarak, bir onay penceresi görünecek ve işlemi onaylamak için niyetlerinizi ve işlem ayrıntılarınızı onaylamanız gerekecek. Yukarıda belirtilen prosedürü tamamlayana kadar siparişiniz gönderilmeyecektir.

-Sipariş gönderimi için Tek Tıkla İşlem modu (“Tek tıkla işlem”) tek adımlı bir işlemdir. Satın Al / Ara veya Sat / Sat butonlarından birine tek tıkladığınızda emir gönderiyor olacaksınız.

Tıklamanız için bundan sonra bir onay istemi olmayacaktır; bu nedenle, önceden tüm parametrelerin ticaret niyetlerinize göre ayarlandığından emin olmalısınız. Al / Call veya Sat / Sat butonlarına tıkladığınızda (ikili opsiyonlar için 3 saniyelik iptal süresi muafiyetiyle) emrinizi geri çekemezsiniz ve sadece CFD’ler için zararı durdur ve kar al emirleri gibi belirli parametreler olabilir. bir işlem açtıktan sonra değiştirildi. Normal piyasa koşulları ve sistem performansı altında, bir piyasa emri, gönderimin ardından derhal doldurulacak ve bağlayıcı bir işleme girmiş olacaksınız.

Platformun ayarlarından Tek Tıkla Ticaret modunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Ayarlarda bir veya birkaç enstrüman için Tek Tıkla Ticaret etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Tek Tıkla İşlem modunu seçerek, siparişlerinizin Satın Al / Ara veya Sat / Sat düğmesine tıklayarak başka bir sipariş onayı olmadan gönderileceğini anlarsınız. Herhangi bir siparişi gönderirken yapılan hata, ihmal veya hata riski dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, seçtiğiniz sipariş gönderme modunun kullanımıyla ilişkili tüm riskleri kabul edersiniz.

Siz veya sizin adınıza ticaret yapan herhangi bir kişi tarafından yapılan bu tür hatalar, ihmaller veya hataların bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü kayıp, maliyet ve masraflardan Şirketi tamamen tazmin etmeyi ve masum tutmayı kabul ediyorsunuz.

Tek Tıkla İşlem hüküm ve koşullarını kabul ediyorsanız, platformda işlem açarken “tek tıklamayla satın al” seçeneğini işaretleyin. Koşulları kabul etmiyorsanız, kutuyu işaretlemeyin ve Tek Tıkla Ticaret işlevini kullanmayın.

13. Masraflar ve Ücretler

 1. Şirket, Şirket tarafından sağlanan Hizmet (ler) ile ilgili olarak Müşteriden bir ücret alma hakkına sahip olacaktır.
 2. Şirket, yazılı anlaşmaya dayanarak iş tanıtıcılarına, yönlendiren acentelere veya diğer üçüncü şahıslara ücret / komisyon ödeyebilir. Bu ücret / komisyon, işlemlerin sıklığı / hacmi ve / veya diğer parametrelerle ilgilidir.
 3. Şirket, yazılı anlaşmaya dayanarak iş tanıtıcılarına, yönlendiren acentelere veya diğer üçüncü şahıslara ücret / komisyon ödeyebilir. Bu ücret / komisyon, işlemlerin sıklığı / hacmi ve / veya diğer parametrelerle ilgilidir. Tüm geçerli ücretler veya masraflar Şirketin Web Sitesinde bulunabilir (Genel Ücretler). Şirket, zaman zaman ücretlerini ve masraflarını değiştirme hakkına sahiptir.
 4. Diğerlerinin yanı sıra takas dahil olmak üzere devam eden işlem ücretleri, Müşterinin hesap bakiyesinden tahsil edilecek ve düşülecektir. Müşterinin hesap bakiyesinde, bunu sağlamak için yeterli fon bulunmaması durumunda, alım satım ücretleri doğrudan ilgili pozisyonların kar veya zararından düşülecektir.
 5. Müşteri, Müşteri tarafından gönderilen herhangi bir tutarın, alınan ödemenin yapıldığı tarihteki değerde ve banka veya bu işlem sürecine dahil olan diğer aracılar tarafından tahsil edilen tüm ücretler / ücretler hariç olmak üzere Hesaba yatırılacağını kabul eder ve / veya başka bir durumda Müşteri, Şirkete ücreti Müşterinin Hesabından transfer yoluyla geri çekme yetkisi verecektir.

14. Geçerli Kanun

 1. Bu Anlaşmanın hüküm ve koşulları ile bu anlaşmayla ilgili her türlü husus, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yorumlama ve / veya anlaşmazlıklar dahil, St. Vincent ve Grenadinler kanunlarına tabi olacaktır.
 2. Şirket ve Müşteriler, St. Vincent ve Grenadinler mahkemelerinin yargı yetkisine geri dönülmez bir şekilde boyun eğiyorlar.
 3. Şirket, St. Vincent ve Grenadinler mevzuatına göre ihtilaflı bir durumla ilgilenilmesi durumunda mahkeme duruşması sırasında tercümanın hizmetlerinden yararlanma hakkına sahip olacaktır.

15. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

 1. İşbu Sözleşme belirsiz bir süre için akdedilecektir.
 2. İşbu Sözleşme, Müşteri Sözleşmeyi kabul ettiğinde ve Şirkete ön ödeme yaptığında yürürlüğe girecektir.
 3. Sözleşme’nin İngilizce metni ile başka bir dildeki çevirisi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Sözleşme’nin bir bütün olarak İngilizce metni ve ayrıca yayınlanan diğer belgelerin / bilgilerin İngilizce sürümü / metni esas alınacaktır. internet sitesi.
 4. Sözleşme aşağıdaki durumlardan herhangi birinde feshedilebilir: a. Taraflardan her biri, diğer Tarafa 15 (on beş) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak bu Anlaşmayı herhangi bir zamanda feshetme hakkına sahip olacaktır. 15 günlük bildirim süresince Şirket, Müşteriye sunulan hizmetleri sınırlayabilir, ancak Müşterinin kalan bakiyeyi çekmesi için erişim verilecektir.b. Şirket, aşağıdaki durumlarda bu Sözleşmeyi feshetme, Müşterinin hesabını bloke etme ve kalan parayı (varsa) derhal ve önceden bildirimde bulunmaksızın iade etme hakkına sahip olacaktır:

  ben. Müşterinin ölümü veya yasal yetersizliği.

  ii. Herhangi bir başvuru yapılırsa veya herhangi bir emir verilirse veya bir toplantı yapılırsa veya bir karar onaylanırsa veya Müşterinin iflas veya tasfiye tedbirleri alınır.

  iii. Müşteri ihlal ediyor veya Şirket, Müşterinin bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğünü ve / veya şartlarını ihlal ettiğine ve / veya kendisinin bu sözleşmede yaptığı herhangi bir garanti ve beyanı ihlal ettiğine inanmak için makul gerekçelere sahiptir. Anlaşma.

  iv. Şirketin dikkatine gelirse ve / veya Şirketin, Müşterinin ikamet ettiği veya vatandaşı olduğu ülkedeki olgunluk yaşına uygun şekilde ulaşmadığına inanmak için makul gerekçeleri varsa.

  v. Şirketin dikkatine gelirse ve / veya Şirket, Müşterinin ABD vatandaşı / ABD bölgeleri vatandaşı ve / veya ABD / ABD veya Kanada bölgelerinden birinin vatandaşı olduğuna inanmak için makul gerekçelere sahipse, Avustralya, Belçika, İsrail, Filistin, Japonya, Sudan, Suriye, İran, Kuzey Kore, Rusya Federasyonu ve / veya Avrupa Ekonomik Alanının herhangi bir ülkesi.

  vi. Şirketin dikkatine gelirse ve / veya Şirketin, Müşterinin Rusya’da ikamet ettiğine veya Rusya’da ikamet ettiğine ve Hesabının 1 Temmuz 2016’dan sonra kaydedildiğine inanmak için makul gerekçeleri varsa.

  vii. Şirket, Müşterinin aşağıdaki bilgilere dayanarak şüphesi vardır:

  a. Bu Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak sahtekarlık amaçlı yöntemler kullanıyorsa ve / veya kullanmışsa veya sahtekarlık planına karışmışsa;

  b. (İ) Şirketin ve / veya (ii) Şirketin diğer müşterileri üzerinde ve / veya zararına yasadışı ve / veya uygunsuz ve / veya haksız ve / veya başka bir şekilde haksız bir avantaj elde etmiş olması;

  c. Müşteri tarafından kasıtlı olarak ve / veya ihmal edilerek ve / veya başka şekilde gizlenen ve / veya önceden Şirkete ifşa edilmeyen ve / veya Şirket önceden bilseydi izin vermeyeceği bilgileri kullanarak haksız bir şekilde zenginleştirdi ve / veya bu tür bilgilerin Müşteri tarafından bu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda kullanılmasına yetki vermeyeceğini; ve / veya

  d. Piyasayı ve / veya Şirketin ticaret sistemlerini manipüle etmek ve / veya kötüye kullanmak ve / veya Şirketi aldatmak ve / veya Şirketi dolandırmak niyetiyle ve / veya etkisiyle eylemler gerçekleştirmiş olması; ve / veya

  e. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken kötü niyetle hareket etmiştir.

  viii. Müşterinin suçlu olması veya Şirket’in, CLient’in suçlu olduğuna, kötü niyetli davranıştan veya ağır ihmalden veya dolandırıcılıktan veya hileli yöntemler kullandığından veya bu Sözleşmenin ifasıyla ilgili olarak sahtekarlık planına karıştığına dair şüpheleri vardır.

  ix. Fesih, geçerli yasa uyarınca gereklidir.

  x. Müşteri’nin Şirket çalışanlarına karşı sözlü taciz konusunda 2 uyarı alması durumunda.

  xi. Müşteri, KYC belgelerini bu Sözleşmenin kabul edildiği andan itibaren 14 gün içinde Şirkete sağlamazsa.

  xii. Müşterinin, Alım Satım yoluyla herhangi bir işlem ve / veya alım satım gerçekleştirirken, Müşterinin farklı ülkelerden farklı IP adresleri ve / veya VPN ve / veya VPS kullandığına makul bir şekilde inanmasına yol açan göstergeler olması ve / veya Şirketi kullanması durumunda Hizmetlerin hesabı ve / veya sağlanması. Müşterinin, IP adresindeki ve / veya VPN ve / veya VPS kullanımındaki herhangi bir değişiklik için Şirkete bildirimde bulunup bulunmadığı, Türkiye veya Endonezya’dan kullanıcılar hariç olmak üzere önemli değildir.

  xiii. Müşteri, Müşterinin Hesabında tutulan fonlarla ilgili olarak bir ters ibraz başlatmıştır.

  xiv. Where the Company identifies that the Client is involved and/or is using a high frequency trading software with the purpose of manipulating the Company's systems and/or trading platform and/or has illegally and/or improperly and/or maliciously and/or knowingly gained an unfair advantage over and/or to the detriment of other clients of the Company and/or the Company and/or this high frequency trading software is designed to abuse the Company's systems and/or trading platform.
 5. Müşteri, bu Sözleşmeyi kabul ettiği andan itibaren 14 gün içinde KYC belgelerini Şirkete sunmazsa, Şirket bu Sözleşmeyi önceden bildirimde bulunmaksızın derhal feshetme hakkına sahip olacaktır. doğrulanmamış Hesap.
 6. İşbu Sözleşmenin 16.b bölümünde belirtilen bir nedenle feshedilmesi durumunda, Şirketin Müşteriye karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacak ve Müşterinin (varsa) kârını ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
 7. İşbu Sözleşmenin bu Sözleşmenin 16.a bölümlerinde belirtilen bir nedenle feshi durumunda, Şirket ya Müşteriye kalan bakiyeyi havale etmek ya da Müşteriye kalan bakiyesini geri çekme fırsatı vermek zorunda olacaktır. İşbu Sözleşmenin 16.b bölümünde belirtilen bir nedenle feshedilmesi durumunda Şirket, kalan bakiyeyi herhangi bir kar hariç olmak üzere Müşteriye havale etmek zorunda kalacaktır.

16. Tek Tıkla Hizmet için Hüküm ve Koşullar

 1. Müşteri, Şirket Hizmetlerini veya Web Sitesinde Müşteri tarafından sipariş edilen diğer ek hizmetleri ve ayrıca vergiler, harçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ek masrafları (gerekirse) kullanmak için Hesabına para yatırmayı kabul edecektir. , vb. Müşteri, parayı Hesabına zamanında yatırmaktan tamamen sorumlu olacaktır. Ödeme hizmeti sağlayıcısı, yalnızca Site tarafından belirlenen miktarda ödeme yapılmasını sağlayacak ve yukarıda belirtilen ek tutarların Web Sitesi Müşterisi tarafından ödenmesinden sorumlu olmayacaktır.
 2. Ödeme işleme alınmış sayılır ve “Ödeme” butonuna tıklandıktan sonra iade edilemez. Müşteri, “Ödeme” düğmesine tıklayarak, ödemeyi iade edemeyeceğini veya geri çağrılmasını isteyemeyeceğini kabul eder. Ek olarak, burada yer alan hüküm ve koşulları kabul ederek, ödeme kartının sahibi olan Müşteri, Web Sitesinde sunulan Hizmetleri kullanma hakkına sahip olduğunu onaylar.
 3. Müşteri, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul ederek ve Hesaba para yatırarak, Web Sitesinin Hizmetlerini kullanmayı kabul eder ve Müşterinin herhangi bir ödemesinin işlenmesinin üçüncü bir taraf olan bir ödeme hizmetleri sağlayıcısı tarafından gerçekleştirileceğini kabul eder. İşbu Sözleşmeye ( “Sağlayıcı” ) ve Müşteri ayrıca satın alınmış Hizmetlerin iadesi veya diğer ödeme iptal seçenekleri için hiçbir yasal hakkın olmadığını kabul ve beyan eder. Müşterinin, Hizmetin bir sonraki satın alımında 1-Tık hizmetini kullanmayı reddetmeye istekli olması durumunda, Müşteri, Web Sitesindeki Hesabı kullanarak 1-Tık hizmetini reddedebilir.
 4. Tek tıklamayla para yatırma işlemlerinin (yinelenen ödemeler) 3 boyutlu güvenli işlemler olarak işlenmediğini, müşterinin ödemelerin 3 boyutlu güvenli olarak işlenmesini istiyorsa 3 boyutlu güvenli işlevi etkinleştirmesi gerektiğini unutmayın “, çünkü çok önemlidir BTC para çekme politikasına ilişkin bilgiler.
 5. Sağlayıcı, Müşterinin ödeme kartı ile bağlantılı verilerin işlenmesinin reddedilmesinden / imkânsız olmasından veya Müşterinin ödeme kartını kullanarak ödeme işleminin düzenlenmesi için ihraç bankasından izin alınamamasıyla bağlantılı olarak reddedilmesinden hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. Sağlayıcı, Müşteriye sunulan veya Müşterinin ödeme kartını kullanarak Web Sitesi Müşterisi tarafından satın alınan herhangi bir hizmetin kalitesi, miktarı ve fiyatından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Web Sitesinin herhangi bir Hizmeti için ödeme yapan Müşteri, öncelikle Web Sitesini kullanma kurallarını yerine getirmekle yükümlü olacaktır. Web Sitesi aracılığıyla sipariş edilen herhangi bir hizmetin zamanında ödenmesinden ve bu ödemeyle bağlantılı tüm ek masraflar / ücretlerden yalnızca ödeme kartının sahibi olarak Müşterinin sorumlu olacağını dikkate almanızı rica ediyoruz. Sağlayıcı, yalnızca Web Sitesi tarafından belirtilen tutarda ödeme yapacak ve hiçbir şekilde herhangi bir fiyatlandırma, genel fiyatlar ve / veya toplam meblağlardan sorumlu olmayacaktır.
 6. Müşterinin yukarıda belirtilen şartlara ve / veya başka nedenlere itiraz etmesi ile bağlantılı bir durum olması durumunda, Müşteriden bir ödeme yapmayı derhal reddetmesini ve gerekirse Web Sitesinin yöneticisine / desteğine doğrudan hitap etmesini istiyoruz.

Ek 1 – Genel Koşullar

Teknik Düzenleme

1. Müşterinin Sorumluluğu

 1. Müşteri, bu Genel Koşulların bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul eder.
 2. Alınan tüm işlemlerin ve Hizmet (ler) in yürürlükteki herhangi bir yasaya aykırı olmadığını doğrulamak ve yalnızca Müşterinin tercihine, takdirine ve riskine bağlı olarak Web Sitesinin kullanımından kaynaklanan diğer yasal yükümlülükleri üstlenmek Müşterinin sorumluluğundadır ve Müşterinin Müşterinin yargı alanında ve / veya ikamet yerinde yasal olup olmadığını tespit etmekten tek başına sorumludur. Müşteri, tüm kart işlemleri veya diğer para yatırma ve çekme işlemleri (aşağıda belirtildiği gibi) dahil olmak üzere Ticaret Hesabındaki tüm işlemlerden tek başına sorumludur.
 3. Müşteri, İşlem Hesabı için Kullanıcı Adı ve Şifresini korumaktan sorumludur. Müşterinin, Müşteri İşlem Hesabının uygunsuz veya düzensiz kullanımına neden olan herhangi bir eylemi veya ihmalinden kaynaklanan her türlü zarardan tek başına Müşteri sorumludur.
 4. Müşteri tarafından Web Sitesinin içeriğine dayanarak verilen ve / veya Müşteri tarafından alınacak her türlü kararın tek sorumluluğu Müşteriye ait olduğu ve bu konuda herhangi bir iddia ve / veya dava ortaya çıkmayacağı açıkça belirtilmiş ve kabul edilmiştir. Şirkete ve / veya yöneticilerine ve / veya çalışanlarına ve / veya memurlarına ve / veya Temsilcilerine (Şirket ve / veya Temsilcileri) karşı. Şirket ve / veya Temsilcileri, Web Sitesi, Müşteri tarafından gerçekleştirilen İşlemler, Hizmetler ve Genel Kullanım Koşulları nedeniyle ve / veya bunlarla ilgili kar kaybından veya özel zararlar ve / veya dahil olmak üzere diğer zararlardan sorumlu olmayacaktır. Şirket tarafından yapılan kötü niyetli eylemler haricinde, neden olunan dolaylı zararlar veya dolaylı zararlar.
 5. Yukarıda belirtilen sınırlama olmaksızın ve yalnızca mahkeme veya diğer yetkili yasal kurumlar tarafından Şirketin ve / veya Temsilcisinin / Temsilcilerinin Müşteriye veya üçüncü kişiye karşı sorumluluk sahibi olduğuna karar veren kesin karar durumunda, Şirketin sorumluluğu her halükarda olacaktır. Şirketin ve / veya Temsilci (ler) inin yükümlülüğüne neden olan işlemle ilgili olarak Müşteri tarafından Ticaret Hesabına yatırılan ve / veya aktarılan para miktarı ile sınırlı olacaktır (eğer böyle bir sebep varsa)
 6. Hesabın tanımlanması ve doğrulanması da dahil olmak üzere Şirketin uyum prosedürleri tamamlanmadan hiçbir İşlem Hesabı onaylanmayacaktır.

2. Riskler

 1. Şirket tarafından sunulan Finansal Araçların değeri artabilir veya azalabilir. Müşteri, tüm fonların kaybı riski dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, CFD’lerin (ve diğer benzer ürünlerin) ticaretiyle ilgili riskleri tam olarak anladığını kabul eder.
 2. CFD Trading, size İşlemin temelini oluşturan araç üzerinde herhangi bir hak vermez. Bu, CFD’lerin yalnızca kavramsal bir değeri temsil ettiği için, bu tür araçlarla ilgili olarak herhangi bir menfaatiniz veya herhangi bir dayanak hisseyi satın alma hakkınız olmadığı anlamına gelir.
 3. Sanal para birimleri karmaşık ve yüksek riskli ürünlerdir ve fiyatları büyük ölçüde dalgalanır; bu haliyle, yatırılan sermayenin tamamını kaybetme riskini beraberinde getirir. Kripto para ticareti, kısa bir süre içinde önemli kayıplara neden olabilir. Müşteriler, bu ürünlerle ilgili gerekli bilgi ve uzmanlığa sahip olmadıkları takdirde sanal para birimlerinde işlem yapmamalıdır.
 4. Müşteri, Şirketin Web Sitesinde bulunan Şirketin risk ifşa bilgilerini okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini kabul eder.

3. Mali Bilgiler

 1. Şirket, Web Sitesindeki yanlış veya hatalı finansal bilgilere güvenilmesi nedeniyle Müşterinin (veya üçüncü şahısların) uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz.
 2. Müşteri, Web Sitesindeki bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini ve diğer güvenilir bilgi kaynaklarına kıyasla uygunluğunu doğrulamalıdır. Şirket, Web Sitesinde sunulan bilgilerden veya Web Sitesi tarafından kullanılan bilgi kaynaklarından kaynaklanan herhangi bir iddia, maliyet, kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.
 3. Müşteri, İşlem Hesabı ile ilgili olarak kendisine verilen herhangi bir sözlü bilginin kısmi ve doğrulanmamış olabileceğini onaylar ve kabul eder. Müşteri, yukarıda belirtilen bilgilere güvenilmesi için tek başına risk ve sorumluluğu kabul eder. Şirket, kendi ticaret yazılımı veya başka bir biçimde sağladığı fiyatlandırma veya diğer bilgilerin doğru olduğuna veya mevcut piyasa koşullarını yansıttığına dair herhangi bir garanti vermez.

4. Ticari Talep ve Emirlerin İşlenmesi

A. Bir Müşterinin talebinin ve / veya emrinin işlenmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

 1. Bir talebin / siparişin sunulmasının ardından, bu tür bir talep / sipariş İşlem Platformunda bir doğruluk testine tabi tutulacaktır;
 2. Talep / sipariş, İşlem Platformundan sunucuya gönderilecektir;
 3. İstek / sipariş, sunucu tarafından bir doğruluk testine tabi tutulacaktır;
 4. Sunucu daha sonra doğruluk testinin sonuçlarını İşlem Platformuna iletecektir;
 5. İşlem platformu ile sunucu arasındaki bağlantının doğru olması durumunda, işlem platformu, Müşteri talebinin veya siparişinin Şirket tarafından işlenmesinin sonuçlarını alacaktır.
 6. Sürecin süresi değişebilir ve Ticaret Platformu ile Şirketin sunucusu arasındaki iletişimin kalitesine ve ayrıca piyasa koşullarına bağlıdır. Normal piyasa koşullarında işlemin süresi genellikle 0-4 saniye arasında değişir. Normalden farklı piyasa koşullarında, Müşteri talep / sipariş işleme süresi bundan daha yüksek olabilir.
 7. Şirketin sunucusu, aşağıdaki durumlarda Müşterinin talebini / siparişini reddedebilir:
 8. Müşteri, piyasa açılışında İşlem Platformundaki ilk fiyat teklifinden önce talebi gönderirse:
  1. Müşterinin hesabında yeni bir pozisyon açmak için yeterli para yoksa;
  2. Müşteri, alım satım seansı açılmadan önce talebi / emri gönderirse;
  3. Pazar koşullarının normalden farklı olması, örneğin piyasalarda veya bir bütün olarak sektörde önemli dalgalanma veya istikrarsızlık olması, veri alamadığımız durumlar da dahil olmak üzere hizmetlerimizi düzenli bir şekilde sunmamızı engelliyor ve / veya hizmet sağlayıcılarımızdan yanlış veriler alıyoruz.
 9. Ticaret platformunu kullanırken, tarayıcının yalnızca bir sekmesinin kullanılmasına izin verilir. Tarayıcının birkaç sekmesinin kullanılması durumunda ticaretin sonuçları düzeltilebilir ve / veya iptal edilebilir.

5. Alıntılar

 1. Müşteri, teklif akışı bilgilerinin tek güvenilir kaynağının müşteri talepleri için ana sunucu olduğunu kabul eder. İşlem Platformundaki fiyat teklifleri, İşlem Platformu ile akıştan gelen tekliflerin sunucu kısmı arasında istikrarsız bağlantı olması durumunda İşlem Platformuna ulaşamayabileceğinden, gerçek fiyat akışı hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı olarak hizmet edemez.
 2. İşlem Platformunda görüntülenen grafikler gösterge niteliğindedir. Bu nedenle Şirket, diğer müşteri işlemlerinin sunulması anında İşlem Platformundaki grafiklerde belirtilen fiyatlarla işlemin yapılacağını garanti etmez.
 3. İşlem Platformunda görüntülenen fiyat (Alış + Satış) / 2 formülü ile oluşturulur.
 4. Piyasa dışı kotasyon – Alım Satım Platformundaki bu anda piyasadaki fiyata karşılık gelmeyen fiyat (bundan böyle “Piyasa dışı fiyat” olarak anılacaktır).
 5. Şirketin Müşterinin piyasa dışı teklif talebini / emrini yerine getirmesi durumunda, Şirketin görevine aşağıdakiler uygulanacaktır:
 6. Pozisyon kapama durumunda – Pozisyonun yanlış kapanması ile kapanış arasındaki finansal sonucun, işlemin kapanış anına karşılık gelen reel piyasa fiyatına göre Piyasa Dışı fiyata göre düzeltilmesi;
 7. Pozisyon açılması durumunda – Şirket bu pozisyonla ilgili mali sonucu iptal etme hakkını saklı tutar.

6. Telif hakkı

 1. Web Sitesindeki Telif Hakları ve Fikri Mülkiyet (IP), Şirkete veya Şirkete Web Sitesi ve Hizmet (ler) de bu IP’yi kullanma yetkisi veren üçüncü şahıslara aittir. Telif hakkıyla korunan materyalin tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, kamuya sunulması veya teslim edilmesi yasaktır. Şirketin önceden usulüne uygun olarak imzalanmış izni olmaksızın, telif hakkıyla korunan materyalin tamamen veya kısmen değiştirilmesi, reklamının yapılması, yayınlanması, devredilmesi, satılması, dağıtılması veya ticari olarak kullanılması yasaktır.
 2. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Şirkete iletilen fikir, bilgi, teknik, pazarlama planı, bilgiler, sorular, cevaplar, öneriler, e-postalar ve yorumlar (bundan böyle – “Bilgi” olarak anılacaktır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir materyal ve / veya mesaj olmayacaktır. Müşterinin gizli veya mülkiyet hakkını kabul etti. Sözleşmenin rızası, Müşterinin herhangi bir ek izni gerekmeksizin Şirketin mutlak ve yegane takdirine bağlı olarak, Müşterinin tüm Bilgilerini (kişisel kimlik için belirlenmiş Müşteri Bilgileri hariç) Şirkete yetkilendirme olarak kabul edilecektir ve / veya bu tür kullanımdan kaynaklanan herhangi bir tazminatın ödenmesi.
 3. Müşteri, Müşteri tarafından sağlanan herhangi bir bildirim, mesaj veya diğer materyalin uygun olacağını ve mülkiyet hakları dahil olmak üzere diğer kişilere zarar vermeyeceğini taahhüt eder. Müşteri, yasadışı ve / veya zararlı ve / veya rahatsız edici materyalleri diğer Müşterilere yüklemekten veya göndermekten kaçınacaktır ve Şirkete zarar verebilecek herhangi bir eylemde bulunması kesinlikle yasaktır.

7. İçerik ve Üçüncü Tarafların Web Siteleri

 1. Web sitesi, finansal piyasalar ve / veya reklamcılıkla ilgili genel bilgileri, haberleri, yorumları, alıntıları ve diğer bilgileri içerebilir. Bazı bilgiler Web Sitesine bağlı olmayan şirketler tarafından sağlanmaktadır.
 2. Şirket, yatırım araştırması sağlamaz. Şirket tarafından yayınlanan finansal piyasalarla ilgili tüm haberler, yorumlar, alıntılar ve diğer bilgiler yalnızca tanıtım / pazarlama niteliğindedir.
 3. Şirket, bağlı olmayan şirketler tarafından sağlanan bilgileri / bağlantıları ve / veya diğer bilgileri hazırlamaz, düzenlemez veya tanıtmaz.
 4. Şirket, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğinden veya sahiplerinin eylemlerinden veya ihmallerinden veya bu web sitelerindeki üçüncü taraf reklamlarının ve sponsorluğunun içeriğinden sorumlu olmayacaktır. Diğer web sitelerine köprüler yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir. Herhangi bir Müşteri ve / veya potansiyel müşteri, bu tür bağlantıları riski kendisine ait olacak şekilde kullanır.

8. Müşteri Emirlerinin Açık Pozisyonlara İşlenmesi

 1. Mevcut fon miktarı bir pozisyon açmak için yeterliyse – pozisyon açılacaktır.
 2. Mevcut fonların büyüklüğü bir pozisyon açmak için yetersizse – pozisyon açılmayacaktır.
 3. Müşterinin bir pozisyon açma emri işlenir ve pozisyon yalnızca sunucu günlük dosyasındaki ilgili girişten sonra açılır. Her yeni pozisyona bir seri numarası atanır.

9. Müşteri Emirlerinin Kapatılan Pozisyonlara İşlenmesi

Alım satım pozisyonunun kapatılması, alım satım işleminin kapanış anında ticaret sunucusundaki mevcut fiyatta gerçekleşir.

10. OTC Varlıklar

 1. OTC Varlık veya “tezgah üstü”, normal piyasa dışında işlem gören bir varlıktır (bundan böyle “Varlık” olarak anılacaktır).
 2. Varlığın fiyatı, Şirket tarafından alınan Müşterilerin ticari talepleri ve emirleri için verilerden oluşur.
 3. Müşteri, söz konusu Varlık üzerinde alım satım talepleri ve emirler vererek, bu Varlığın çalışmasının özünü ve Varlığın fiyatlandırma algoritmasını anladığını kabul eder.
 4. Müşteri, söz konusu Varlık üzerinde alım satım talepleri ve emirler göndererek, tek güvenilir fiyat bilgisi kaynağının Müşterilerin alım satım emirleri için ana sunucu olduğunu kabul eder.

11. Dolandırıcılık

Şirket’in, Müşterinin aşağıdaki olaylar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Sözleşmenin konusu ile ilgili olarak hileli davrandığına inanmak ve / veya dikkatini çekmek için makul şüphesi olması durumunda:

 1. Kredi kartı işlemleriyle ilgili dolandırıcılık ve Müşteriye ait olmayan bir bakiyeyi doldurmanın diğer yolları;
 2. Yanlış ticaret sonuçları için yazılım kullanımıyla ilişkili dolandırıcılık;
 3. Yanlış ticaret sonuçları için hatalar ve sistem arızaları ile ilişkili dolandırıcılık,

Şirket, Müşterinin hesabını önceden bildirimde bulunmaksızın ve daha fazla para çekme olasılığı olmaksızın bloke etme ve / veya Sözleşmeyi yargı dışı prosedürde tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır.